Afsluiting kruispunt Herman Gorterweg-N702 Hogering

Dinsdag 19 januari 2021 gaat het kruispunt van de Hogering met de Herman Gorterweg dicht. De afsluiting is onderdeel van de werkzaamheden voor de verbreding van de Hogering en duurt naar verwachting bijna twee jaar.

Afsluiting kruispunt Herman Gorterweg-Hogering

Op dinsdag 19 januari 2021 om 20.00 uur starten de werkzaamheden bij het kruispunt van de Hogering met de Herman Gorterweg. Dat betekent dat vanaf die datum weggebruikers op de Hogering op dat kruispunt niet meer kunnen afslaan naar de Herman Gorterweg. Weggebruikers in de Literatuurwijk kunnen niet meer van de Herman Gorterweg naar de Hogering. Het doorgaande verkeer op de Hogering ondervindt geen hinder van deze afsluiting. Zij rijdt tijdens de werkzaamheden over een bypass (tijdelijke weg) langs het werkgebied. Per richting zijn twee rijstroken beschikbaar. Er geldt een maximale snelheid van 50 km/uur.

Omleidingsroutes

Voor de veiligheid en doorstroming gelden tijdens de afsluiting verschillende omleidingsroutes voor de bewoners en bezoekers van de Literatuurwijk. Bekijk alle routes op www.flevoland.nl/hogering.

Werkzaamheden en planning

In 2021 wordt de voorbelasting weggehaald en gestart met het ombouwen van de kruispunten. Ook gaan aanpassingen gedaan worden aan het geluidsscherm en het Bastion. Naar verwachting is het kruispunt eind 2022 weer volledig open voor verkeer.

Nachtafsluiting Hogering

Tijdens twee nachtafsluitingen in januari, van 19 op 20 en van 20 op 21 januari tussen 20.00 tot 06.00 uur, wordt de bypass op de Hogering aangesloten. Het doorgaande verkeer op de Hogering volgt deze nachten de omleidingsroutes op de borden.

Altijd op de hoogte via de BouwApp

Via de BouwApp kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven over het project Hogering. Ook kan de app gebruikt worden om contact op te nemen met het projectteam. De app is gratis te downloaden via de App Store of de Google Play Store. Via de zoekbalk kan het project ‘Hogering Almere’ worden toegevoegd.

Verkeer Literatuurwijk noord (rode gebied): wijk uit

Weggebruikers die zich in het gebied tussen de Jan Campertstraat en de Vondelstraat bevinden, rijden tijdens de afsluiting via een tijdelijke route de wijk uit: het fietspad bij de A. Roland Holststraat richting de Multatuliweg wordt tot december 2022 ingericht als éénrichtingsweg voor autoverkeer. Vrachtauto’s zijn hier niet toegestaan. Fietsers richting de Multatuliweg maken – samen met de auto’s – gebruik van het fietspad. Fietsers in de andere richting, richting de A. Roland Holststraat, maken gebruik van het huidige voetpad. Voor de voetgangers wordt een tijdelijk voetpad aangelegd. De route wordt aangegeven met borden. Automobilisten vervolgen hun weg vanaf het fietspad richting de Multatuliweg en slaan rechtsaf naar de Hollandsedreef om de wijk te verlaten.

Verkeer richting wisselbaan A6

Automobilisten die gebruik maken van de wisselbaan, kunnen dit vanaf april 2021 eenvoudig doen als de Hollandsedreef weer geopend  is. Verkeer slaat dan vanaf de Multatuliweg linksaf de Hollandsedreef op, richting de Hogering. Eenmaal op de Hogering kunt u links aanhouden richting de wisselbaan.

Verkeer Literatuurwijk noord: wijk in

Voor weggebruikers die de Literatuurwijk noord in willen, geldt dat zij een andere route moeten kiezen dan de route om de wijk uit te komen. Het fietspad is namelijk slechts in één richting (wijk uit) geopend. Weggebruikers met een eindbestemming Literatuurwijk, in het gebied tussen de Jan Campertstraat en de Vondelstraat, hebben verschillende opties:

  • een route via de A6-Afslag 3 Stedenwijk-Havendreef om vanaf daar één van de wegen de wijk in te nemen, of door te rijden naar de Hollandsedreef en vanaf daar de wijk in;
  • een route via de A6-Hogering-Audioweg en dan de wijk in bij de Annie M.G. Schmidtweg en de J.J. Slauerhoffstraat

Verkeer Literatuurwijk zuid (blauwe gebied): wijk uit

Weggebruikers in het gebied ten zuiden van de Jan Campertstraat verlaten de Literatuurwijk via de J.J. Slauerhoffstraat, Annie M.G. Schmidtweg en de Audioweg.

Verkeer Literatuuwijk zuid: wijk in

Weggebruikers met een eindbestemming ten zuiden van de Jan Campertstraat en komend vanaf de A6 nemen de afslag Literatuurwijk (N702) en gaan via de Audioweg de Literatuurwijk in. Weggebruikers op de Hogering, komend vanaf Noorderplassen, voegen uit bij de Argonweg (afslag industrieterrein Hogekant). Vervolgens slaan zij linksaf richting de Audioweg om naar de Literatuurwijk te komen.

Verkeer basisscholen en kinderopvang A. Roland Holststraat

Voor de verkeersveiligheid rondom OBS Letterland, International Primary School Almere en Kinderopvang Small Steps gaat na overleg met de gemeente de verkeerssituatie tijdelijk veranderen. De A. Roland Holststraat wordt een doodlopende straat en in de Hans Lodeizenstraat en Hans Andreusstraat wordt éénrichtingsverkeer ingesteld. De Hans Lodeizenstraat is alleen open voor gemotoriseerd verkeer richting het noorden (Hendrik Marsmanstraat); de Hans Andreusstraat alleen richting het zuiden (Lucebertstraat).

Komend vanaf het zuiden

Automobilisten komend vanaf het zuiden (o.a. J.J. Slauerhoffstraat en Cees Buddingstraat) kunnen hun kinderen afzetten bij de parkeerplaatsen aan de J.J. Slauerhoffstraat en A. Roland Holststraat. Om de wijk te verlaten kan het verkeer gebruik maken van de J.J. Slauerhoffstraat en de
Annie M.G. Schmidtweg.

Komend vanaf het noorden

Ouders en verzorgers komend vanaf het noorden (Herman Gorterweg, Hendrik Marsmanstraat) kunnen hun kinderen afzetten bij de Jan Campertstraat. Vanaf de Jan Campertstraat kunnen deze automobilisten hun weg vervolgen richting de Poëziestraat, het tijdelijk opengestelde fietspad en de Multatuliweg om de wijk te verlaten.

Geschreven door