Geschiedvervalsing en de GoedHuur-woningen | Column John van der Pauw

Stadszaken.nl heeft een maand geleden aandacht besteed aan vier wooninnovaties van het Woningbouwatelier Almere. Een van die innovaties waren de GoedHuur-woningen. Die woningen waren weer het resultaat van een wedstrijd. Wie duurzaam betaalbare woningen kon bouwen, mocht dat in Poort gaan doen. De wedstrijd was weer een vervolg op het project van de PvdA-werkgroep Betaalbaar Wonen.

Al na een jaar bleken de GoedHuur-woningen niet duurzaam betaalbaar. Waar de eerste huurder nog € 550 per maand betaalde aan de verhuurder, was dat bij de tweede verhuur opeens € 720. Een kersverse PvdA-fractie wilde het een kersverse wethouder niet al te moeilijk maken en dus bleef het stil na een antwoord op raadsvragen.

Hoe kon een duurzaam betaalbare woning binnen een jaar al de duurste sociale huurwoning worden? Omdat iemand ergens in het contract voor die huizen, op een plek waar de aftoppingsgrens had moeten staan als maximale huurprijs, de maximaal subsidiabele huurprijs had opgeschreven. Dommigheid of slimmigheid? Geen idee.  

Een waarlijk gedreven wethouder zou daar bestuurlijk actie op hebben genomen. Bestuurlijk is altijd meer mogelijk dan wat juridisch haalbaar lijkt. Zo niet de toenmalige wethoudster Wonen, die kennelijk ook niet of onvoldoende door de onervaren PvdA-fractie achter de broek is gezeten.

Volgens een artikel op de site Stadszaken.nl was er een goede reden voor die hogere huurprijs:  “Vanwege de reguliere prijsindexaties liggen de woonlasten voor bewoners inmiddels hoger dan de oorspronkelijke vijfhonderdvijftig euro.” Een huurverhoging van ruim 30 procent zou een reguliere prijsindexactie zijn? Met een ‘reguliere indexactie’ zouden die woningen nog steeds gen € 630 hebben gekost. De informatie van Stadszaken.nl noem ik geschiedvervalsing. Pure geschiedvervalsing en niets anders. Geschiedvervalsing om te verhullen dat het niet de bedoeling van de winnaar was om echt duurzaam betaalbare GoedHuur-woningen te exploiteren.

https://stadszaken.nl/artikel/3542/vier-wooninnovaties-van-het-woningbouwatelier-almere-gelukt-of-leerstof?fbclid=IwAR2vgsr6GQTCixS6tFWKBhNh5mLZ_EsAR65YcqdpeOf5d0kRXgpWuuDa2kM

Geschreven door