‘Onzeker of alle kosten Floriade bekend zijn’

“Ik ga geen ‘ja’ zeggen op de vraag of we nu alle kosten in beeld hebben.” Dat zei wethouder Jan Hoek donderdagavond naar aanleiding van de extra miljoenen die de raad uittrekt voor de terreininrichting van de Floriade.

Hij zegt dat er meer controle is op de kosten van het evenement. Ook gaf hij verklaringen voor de budgetoverschrijding die ruim 12 miljoen euro bedraagt. De onzekere situatie van de horeca en het culturele programma die het gevolg is van corona, noemde hij als belangrijkste factor voor de tegenvaller.

Zeker is al wel dat de gemeenteraad volgende week tandenknarsend instemt met het extra geld. Als dat niet gebeurt kan de Floriade volgend jaar geen doorgang vinden.

Opzet van de horeca was dat bedrijven zelf zouden investeren in hun panden en een afdracht doen aan de organisatie van de Floriade. Maar de bedrijven zijn door corona niet meer in staat die voorzieningen te betalen. Dat leidt tot extra kosten.

Het programma met kunst en cultuur is steeds een basis geweest, waarvoor een financiële impuls van sponsors werd verwacht. Door de pandemie bleef die uit. De wethouder wil dat geld voorschieten omdat de Floriade volgens hem meer moet zijn dan een “bloemenbeleving.” Hij zegt dat er nu door de garantstelling van de gemeente wel serieuze belangstelling van bedrijven is om het programma van kunst en cultuur te sponsoren.

Geschreven door