Floriade verzekerd van extra miljoenen

Eerder debat wees al in die richting, maar donderdagavond besloot de gemeenteraad 12,4 miljoen euro extra aan de Floriade uit te geven. Zonder dat geld kan het evenement niet doorgaan.

Een motie van afkeuring voor de handelwijze van het college kreeg onvoldoende steun. Toch waren méér fracties ontevreden over de gang van zaken.

De VVD en de PvdA toonden zich ook ontevreden over het miljoenentekort dat op een laat moment voor de start van de Floriade bekend werd. Toch erkenden zij dat wethouder Hoek zijn best heeft gedaan het tekort met enkele miljoenen terug te brengen. Er was volgens de PvdA geen sprake van moedwil bij de fouten die er zijn gemaakt.

Een meerderheid in de raad weigerde zich vast te leggen op een standpunt bij nog een tegenvaller. De PVV vroeg een uitspraak over nog meer geld voor een volgend tekort. PVV-Raadslid Van Dijk: “Een afwijzing van deze motie betekent dat u tegen de Floriade zegt: kom maar op met de volgende rekening.”

Wethouder Hoek zei al dat hij nieuwe tegenvallers niet kan uitsluiten. Hij noemde de PVV-motie onverstandig omdat je niet op voorhand kunt oordelen over een nieuwe aanvraag.

Er was in de raad amper steun voor een voorstel van de PVV om geen geld meer ter beschikking te stellen voor het culturele programma van de Floriade. Verschillende fracties noemden dat juist een belangrijk element van de attractie.

Geschreven door