Raadsleden keren terug op lijst PvdA

De huidige fractievoorzitter van de PvdA, Ruud de Jonge (foto), wordt voorgedragen als lijsttrekker bij de volgende raadsverkiezingen.

Hij staat bovenaan de voorlopige kandidatenlijst waarover de PvdA-leden binnenkort kunnen stemmen. Ook andere fractieleden staan hoog op de conceptlijst: Leida Höhle en Erik Theunissen.

Ruud de Jonge werd tijdens de huidige raadsperiode onverwacht fractievoorzitter toen andere kandidaten voortijdig wegvielen. Verschillende raadsleden en kandidaten van de PvdA zijn kort na de verkiezingen van 2018 al vertrokken, onder wie de beide wethouders. Daardoor moesten relatief laaggeplaatste kandidaten onverwacht doorschuiven. Ruud de Jonge stond destijds als zevende op de lijst.  

Ook Hassan Buyatui was in 2018 nog kandidaat voor de PvdA. Hij begon korte tijd later een eigen fractie.

Geschreven door