Kandidatenlijst Partij voor de Dieren Almere vastgesteld

De Partij voor de Dieren in Almere is klaar voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Gisteren is op het landelijk congres van de Partij voor de Dieren de lijst voor de Almeerse kandidaat-raadsleden vastgesteld.

Kersvers gekozen lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Jesse Luijendijk kijkt uit naar de verkiezingen en heeft er alle vertrouwen in dat er na een krachtige campagne een mooi verkiezingsresultaat zal zijn. “Almere heeft nog een wereld te winnen en de Partij voor de Dieren is de enige aanjager in de gemeenteraad van Almere die een stem geeft aan de stemlozen: dier, natuur en klimaat. Wij zijn niet uit op macht, maar op invloed, zodat we een groen en leefbaarder Almere achterlaten voor de volgende generaties,” aldus Jesse Luijendijk.

Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in Almere zit vol ambitie. Zo komt er wat de Partij voor de Dieren betreft een wethouder voor dierenrechten, wordt de massale bomenkap aan banden gelegd en komt er een einde aan het volbouwen van ons groen, zoals de groene longen van Almere, Pampushout, waar dier en natuur dreigen te moeten wijken voor villa’s.

Binnenkort zal het verkiezingsprogramma op onze website online komen, zodat deze voor iedereen te lezen is.

Er staan zestien kandidaten op de kandidatenlijst van de Almeerse Partij voor de Dieren, die elk gepassioneerd zijn om Almere een stuk diervriendelijker, groener en duurzamer te maken. Jesse Luijendijk is trots op deze sterke lijst vol enthousiaste kandidaten: “Het is een eer om met ons toegewijde team campagne te mogen voeren om onze stad leefbaar te houden voor al haar inwoners, mens én dier, en alles wat van waarde is te beschermen tegen economisch gewin op de korte termijn.”

Een jaar geleden heeft Jesse Luijendijk het stokje als fractievoorzitter overgenomen van Leonie Vestering die de idealen van de partij nu in de Tweede Kamer in de praktijk brengt. Jesse heeft de partij met de dossiers bomenkap, bouwen in het groen en de Floriade nadrukkelijk op de kaart gezet in Almere. Marjolijn Veenstra, kandidaat voor plek 2 en zittend raadslid, heeft zich nadrukkelijk laten horen voor dierenwelzijn, zwerfafval, vuurwerk en gezond voedsel. Op plek 3 staat de hoogste nieuwkomer Kjell van Wijlandt, werkzaam als wijkwerker in Almere Haven. Ayla Lokhorst, zittend raadslid Martine Puhl en fractiemedewerker Marilena van der Pol maken de top 6 compleet.

De aankomende maanden zal de Partij voor de Dieren in Almere tijdens de campagne nogmaals duidelijk maken waar zij voor staat in Almere, zoals het strijden tegen de grote bomenkap in Almere met de slogan: Kappen met kappen!

Geschreven door