College: Oeververbinding IJmeer metrolijn

Een nieuwe verbinding tussen Almere en Amsterdam over het IJmeer moet een metrolijn worden. Dat stelt het college van B en W voor aan de gemeenteraad.

Een extra verkeersweg over het IJmeer vindt het college niet nodig. Wel stellen burgemeester en wethouders dat de ontwikkeling van de nieuwe kern Pampus afhankelijk is van de gewenste ov-verbinding. Daar moeten 25.000 huizen gebouwd worden.

Eerder dit jaar nam de Tweede Kamer een motie aan over een nieuwe oeververbinding. De Kamer vindt het traject een voorwaarde voor de bouw van 150.000 nieuwe woningen in Almere. Overigens vindt de grootste fractie in de gemeenteraad, de VVD, dat parallel aan de IJlijn ook een wegverbinding voor autoverkeer moet worden gerealiseerd.

Geschreven door