Bouwen, Bouwen, Bouwen. Maar wel met kwaliteit. – Visie van het college

Het is belangrijk dat we de komende jaren fors investeren in nieuwe woningen. Daarover is iedereen het wel eens. Er is gewoonweg behoefte aan meer woningen. En het liefst zo snel mogelijk. Over de vraag wat voor woningen we moeten bijbouwen en waar we dat het beste kunnen doen, verschillen wij wel van mening.

Een stad ontwikkelen is immers meer dan alleen woningen bouwen. Het klinkt natuurlijk daadkrachtig om grote locaties in het groen aan te wijzen om met industrieel tempo huizen uit de grond te stampen. Voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen vindt ook dat gemeenten hun aanvullende wensenlijstjes moeten beperken. Wij vinden juist dat wij meer wensen moeten hebben in plaats van minder. Die wensenlijstjes zijn er om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren en de juiste woningen en wijken te realiseren. Wij willen juist mooie groene steden, waar mensen over vijftig of honderd jaar nog steeds prachtig kunnen wonen.

Op dit moment zijn er meer dan 300.000 woningzoekenden in Nederland zonder huis. De komende tien jaar loopt dat aantal fors op. Als wethouders in Almere merken wij dagelijks hoe groot de druk op de woningmarkt is. Wij spreken mensen die graag samen willen wonen, maar die dit niet kunnen betalen. Jongeren die graag op eigen benen willen staan, maar die domweg geen betaalbare woning kunnen vinden. Juist in onze jonge stad, met een geschiedenis van betaalbaar en goed kunnen wonen, doet dat pijn.

Wij hebben in Almere geëxperimenteerd met fantasieën, met gewild wonen en met kleine huizen. Almere heeft zich in die veertig jaar op de kaart gezet. Zo is in Almere Poort een wijk ontstaan met veel zelfbouwkavels. Met het project DUIN, wat momenteel in aanbouw is, realiseren we een stedelijk woonmilieu in een spectaculair duinlandschap dat op geen enkele andere plek in Almere aanwezig is. In Nobelhorst wordt momenteel volop gebouwd aan een dorps woonmilieu. Oosterwold is een landelijk woonmilieu en kent een uniek ontwikkelprincipe, waarbij initiatiefnemers bijna alles zelf doen: niet alleen de bouw van het huis, maar de hele kavel, inclusief ontsluiting en energie- en watervoorziening, wordt door de toekomstige bewoners zelf gerealiseerd. Onze lijfspreuk is niet voor niets: het kan in Almere.

Almere is een stad die door grootschalige nieuwbouwlocaties groot is geworden. Wij zijn dé bouwstad van Nederland. In 1976 kregen de eerste inwoners van Almere de sleutels van hun woning en inmiddels wonen er meer dan 210.000 Almeerders. We zijn echt niet ineens van ons geloof afgevallen. Maar wij willen niet zomaar bouwen in het groen en zijn geen voorstander van karakterloze industriële wijken. Wij willen woningen bouwen voor en met onze inwoners. Die willen niet alleen een woning, maar ook een school, een parkje, een baan en winkels in de buurt. Wij gaan uit van het principe dat je niet alleen woont in een wijk, maar ook leeft in die omgeving. Wij willen een fijne woonomgeving, rekening houden met duurzaamheid en klimaatverandering. En niet een huis met ongezonde lucht, geen werk in de buurt en alleen maar steen en asfalt. We bouwen meer dan woningen, we bouwen steden. Waar mensen een thuis vinden. Onze wensenlijstjes zorgen er juist voor dat we hier rekening mee houden en dat iedere wijk een eigen, uniek karakter krijgt.

Om een prettige stad te zijn moet het niveau van voorzieningen, de werkgelegenheid en de bereikbaarheid zich mee ontwikkelen. Er daar wringt vaak de schoen. Het Rijk heeft daar een meer dan belangrijke rol in.

Wij hebben met volle overtuiging de Actieagenda Wonen ondertekend en onderschrijven de ambitie om snel nieuwe woningen te bouwen. De komende tien jaar gaan we hier in Almere stevig aan de slag. Tot 2030 kunnen we 25.000 woningen bouwen. Dat meer dan een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen tien jaar. We kunnen dat tempo ook opvoeren als het moet.

Als we stadsdeel Pampus gaan ontwikkelen, kunnen de aantallen oplopen tot 50.000 of 60.000 woningen. Daar beginnen we pas aan als het kabinet definitief zijn zegen heeft gegeven over de aanleg van een IJmeerverbinding. Bedenk eens wat deze verbinding naar Almere zou opleveren! Als we dan een prachtig nieuw stadsdeel maken, moet de infrastructuur voor zowel auto, fiets als ov uitstekend zijn. Ons nieuwste stadsdeel moet net zoveel kwaliteit hebben als de andere delen van Almere. Den Haag moet daarover nu al duidelijkheid over geven. De mensen die daar komen wonen, verdienen vooraf al zekerheid.

We zijn het in essentie eens met elkaar. Meer woningen. En het liefst zo snel mogelijk. In Almere kiezen we voor kwantiteit én kwaliteit. Dan bouwen we namelijk ook echt woningen en wijken waar mensen graag willen wonen.

Geschreven door