400.000 inwoners in 30 jaar. Almere verdubbelt aantal inwoners

Almere kan doorgroeien naar 400.000 inwoners in 2050. Dat blijkt uit een rapport van de gemeente Almere. Er wonen nu 216.000 mensen in Almere, dus in de komende dertig jaar wordt het inwoneraantal verdubbeld meldt Omroep Flevoland

De toekomstvisie is nu nog een pak papier vol ideeën en idealen, maar aan de hand van dit rapport zullen de komende jaren concrete stappen worden gezet. Het rapport is de opvolger van het plan Almere 2.0 dat in 2009 uitkwam. Daarin werd gesproken over de verbreding van de A6, de verdubbeling van het spoor en het bouwen van Almere Poort en Duin.

De ideeën uit het plan Almere 2.0 zijn dus uitgevoerd, het nieuwe rapport heet ‘Almere stad met toekomst, een toekomstvisie Almere 2050’.

Waar moeten de nieuwe Almeerders gaan wonen?
De komende dertig jaar groeit de stad enorm met hoge woontorens in en rondom het centrum van de stad. Het centrum wordt groter en krijgt een nieuwe naam; Almere Centraal. Almere Centraal strekt zich uit van het station Almere Centraal tot aan de A6 achter het Weerwater.

Ook wordt er in het rapport nagedacht over ‘stedelijke ontwikkelingen’ bij busstation ‘t Oor en moeten er, als het nodig is, bedrijven wijken voor woningen op bedrijventerrein Markerkant. Dan wordt het Weerwater omringd door woningen en wordt het een stadsplas.

Staat de IJmeerlijn in de toekomstvisie?
De grootste groei van Almere komt door de aanleg van Almere Pampus, een nieuwe wijk naast Almere Poort. Daar kunnen 25.000 woningen komen en als het moet zelfs 35.000 huizen. Pampus wordt daarmee drie keer zo groot als Almere Haven.

Maar er is wel één grote voorwaarde: de aanleg van de IJmeerlijn. Een metroverbinding naar Amsterdam, die aansluit op de Noord/Zuidlijn. De voorwaarde is zo hard, dat burgemeester Franc Weerwind onlangs nog stelde dat het nog te formeren kabinet de metrolijn moet opnemen in het regeerakkoord.

In het rapport staat dat Almere Pampus ook goede fietspaden en wegen moet krijgen richting het centrum van de stad. Aan de andere kant van Almere moet via Oosterwold een openbaar vervoerverbinding komen naar Utrecht. Daarvoor is al een stuk grond gereserveerd.

Meer banen en betere scholing
Volgens het rapport is de werkgelegenheid slecht in Almere. Nergens in de Randstad is de verhouding van het aantal mensen dat in de stad woont én werkt zo scheef als in Almere. Daarom wil de gemeente de komende dertig jaar meer bedrijven naar de stad halen. Er zal worden ingezet op de sectoren ICT-Tech, energietransitie, circulaire economie, recreatie, logistiek en toerisme.

Die bedrijven hebben goed geschoold personeel nodig. In de toekomstvisie is te lezen: “1 op de 5 Almeerse kinderen loopt het risico een onderwijsachterstand op te lopen. 1 op de 40 Almeerse kinderen verlaat school zelfs zonder diploma. Hierin scoort Almere veel slechter dan het gemiddelde van Nederland.” Daarom wil de gemeente gaan investeren in de kwaliteit van voorschools, basis-, middelbaar- tot speciaal- en vervolgonderwijs.

Geschreven door