Journalist Beijer vrijgesproken van smaad

De politierechter heeft journalist Marcel Beijer van Almere Deze Week vrijgesproken van smaad. Volgens de rechter diende een artikel in die krant over een dubieus WhatsApp-bericht het algemeen belang.

Beijer publiceerde over persoonlijk contact dat toenmalig wethouder Tjeerd Herrema met hem zou hebben gehad. Dat contact betrof onder meer het laten horen van seksgeluiden. In zijn artikel schreef de journalist dat door dat contact de werkrelatie verstoord was.

Herrema, die later aftrad, diende een aanklacht in wegens smaad op grond van het artikel in de krant. Maar daarvan is volgens de rechter geen sprake. Eerder vroeg de Officier van Justitie om een schuldigverklaring zonder straf.

Tegen Omroep Flevoland zegt Beijer blij te zijn met de uitspraak. “Het is ons nooit te doen geweest om het seksuele, maar vooral over het onbetamelijke gedrag van een bestuurder.”

De oud-wethouder ervaart de uitspraak als een teleurstelling. Hij noemt die “een klap in het gezicht van het openbaar bestuur.” Herrema vindt dat bestuurders door die uitspraak vogelvrij verklaard zijn. “De rechtbank stelt dat het algemeen belang gediend is, zelfs wanneer de journalist zelf de enige bron is en zonder verifieerbaar bewijs een zware beschuldiging publiceert, tegen een bestuurder die daarvoor nooit vervolgd is of waarover nooit klachten in deze sfeer zijn geuit.”

Beroep instellen is in deze procedure niet mogelijk.

Geschreven door