Starters op de Almeerse woningmarkt, woonhopig en wanhopig deel 2:

Het lukt Almere waar de huren en koopprijzen per kwartaal omhoog schieten niet om een alternatief voor starters van de grond te tillen en dat is meer dan jammer als de voorbeelden hoe het kan dichtbij voor het oprapen liggen. Hier drie voorbeelden.

Dat de starters het verdraaid moeilijk hebben in Almere bevestigt de gemeente in een interview in NUL20. Wethouder Lindenbergh denkt voor starters aan de volgende specifieke maatregelen: “We kijken daarbij naar financiële arrangementen zoals eerder ‘IkBouwBetaalbaarinAlmere’ (IBBA), naar erfpachtconstructies en naar korting op grondprijs. Dat onderzoeken we, maar het is best lastig. En je wilt ook voorkomen dat alleen de eerste koper profiteert en het daarna een dure woning wordt.”

Nu is dat laatste met een antispecultiebeding met terugkoopconstructie op te lossen maar ook de laatste poging in Almere Poort met 110 betaalbare koopwoningen is helaas gestrand wegens de stijgende grondprijzen volgens het bericht op Omroep Flevoland. De Alliantie zou ze nu in de verhuur nemen. Aan de andere grote kostenpost de grondprijs is blijkbaar niet gesleuteld terwijl daar juist de mogelijke oplossing ligt, zoals uit de voorbeelden blijkt wat een gemeente wel voor starters kan doen. Deze woningen kunnen dan wel voor starters beschikbaar blijven in plaats van de handdoek in de ring te gooien. https://www.omroepflevoland.nl/…/bouw-van-110….

1. De starterslening in Lelystad. Lelystad heeft met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten als uitvoerder een starterslening voor bestaande woningen en nieuwbouw met maximale koopsom gelijk aan het maximum van de Nationale Hypotheekgarantie €320.000. De starterslening is een aanvulling op de normale hypotheek en bedraagt maximaal 20 procent van de koopsom. In de eerste drie jaar wordt geen rente en aflossing betaald, daarna wel. https://www.nul20.nl/lelystad-breidt-starterslening-uit

2. Betaalbare Koopwoningen Zaanstad. Deze stimuleringsregeling kent drie varianten waarbij de starter 65 procent via een hypotheek financiert. De kosten van de grond worden verrekend via een erfpachtconstructie, waarbij telkens op een andere manier een deel van de woning of grond wordt gekocht en naar mate het inkomen stijgt een groter deel. Het inkomen om hiervoor in aanmerking te komen ligt tussen 32.000 en 45.000 euro per jaar. De regeling geeft voorrang aan huurders die een sociale huurwoningen achterlaten.https://www.betaalbarekoopwoningen.nl/

3. Koop Goedkoop/Koop naar wens, Dudok WonenDudok Wonen richt zich als één van de weinige corporaties al vanaf 2007 naast verhuren ook op sociale koop met constructies waarbij de koper een deel koopt en een deel huurt en naarmate het inkomen stijgt meer gekocht wordt. Ook hier wordt met erfpachtconstructies gewerkt.https://www.nul20.nl/…/sociale-koop-gooi-afl4-van…

In het laatste artikel wordt ook interesse uit Almere gemeld. Het is goed dat Almere over de dijk kijkt, want van de Zaanse en Gooise variant is wat te leren met als voordeel dat het al vergaand is uitgewerkt en in de praktijk al draait. Je hoeft het wiel dus niet zelf uit te vinden. Dat spaart tijd en geld. Daarom is het zo verbazingwekkend dat dit inzicht niet in de afgeblazen pilot is ingebracht. De gemeente heeft via de grond zelf een belangrijke knop in handen. Het vraagt om een praktische houding richting erfpacht en geen principiële maar daar heeft de wethouder nog wel wat zendingswerk naar zijn eigen partij te verrichten. De principiële afkeer van erfpacht van de VVD, houdt momenteel praktische oplossingen voor starters tegen. En dat in wanhopige tijden voor woonhopige starters. https://www.nul20.nl/…/ook-almere-heeft-woonstarter…

Geschreven door