Specifieke patiëntgroep ontvangt uitnodiging voor 3e coronavaccinatie door Flevoziekenhuis

Een specifieke groep patiënten met een ernstige afweerstoornis (immuun gecompromitteerd) komt in aanmerking voor een 3e vaccinatie tegen COVID-19.

Het Flevoziekenhuis verstuurt de uitnodigingen. De eerste groep patiënten heeft de gepersonaliseerde brief inmiddels ontvangen, de overige patiënten ontvangen de brief een dezer dagen. Alleen mensen met een uitnodiging kunnen een 3e vaccinatie halen bij de GGD. Patiënten moeten zelf een afspraak maken bij de GGD.

Vragen van patiënten

  • Het kan zijn dat u geen uitnodiging krijgt en meent deze wel te moeten ontvangen. Wanneer dat het geval is, kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent. 
  • Voor vragen over de vaccinatie zelf kunt u contact opnemen met de GGD. Voor vragen over het coronavirus verwijzen we u naar het RIVM. We vragen u hiervoor niet met het Flevoziekenhuis te bellen.

Specifieke groep patiënten

Veel mensen met een afweerstoornis zijn al wel voldoende beschermd met twee COVID-19 vaccinaties. Maar binnen specifieke groepen zijn er patiënten die na twee vaccinaties mogelijk nog niet goed beschermd zijn tegen COVID-19. Dat is gebleken uit recent onderzoek. Daarom wordt voor deze mensen een 3e vaccinatie geadviseerd. Zie ook: informatie voor mensen met een afweerstoornis op de website van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Geschreven door