Wie verdient volgens jou de Doemee-award 2021?

Samen sterk voor een samenleving waarin iedereen meedoet

Eind 2021 reiken we voor de zesde keer de Doemee-award uit. Het is een stimuleringsprijs voor personen of organisaties die zich met een lokaal initiatief in hun omgeving inzetten voor een samenleving van en voor iedereen. Hun inzet stelt mensen met een beperking, chronische ziekte of afstand tot de arbeidsmarkt in staat maximaal mee te doen. De winnaar van de Doemee-award ontvangt een stimuleringsprijs van € 500,- om het initiatief verder uit te bouwen en nog meer mensen mee te laten doen. Iedereen kan tot 14 november een lokaal initiatief van een persoon of organisatie inzenden via www.doemee-award.nl

Een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen, dat is waar MEE voor staat. En dat komt alleen tot stand als iedereen een steentje bijdraagt. Dat hoeft niet altijd groots te zijn. Burgerinitiatieven ontstaan omdat mensen betrokken zijn bij de samenleving. Hetzelfde geldt voor instellingen en bedrijven die bijvoorbeeld mensen met een afstand tot werk een kans bieden. Of hun informatievoorziening zo hebben aangepast dat mensen met een beperking het ook begrijpen. Al deze initiatieven die bijdragen aan een inclusieve samenleving en met positieve, enthousiaste inzet worden gerealiseerd, verdienen wat ons betreft een podium.

Inzenden initiatief via www.doemee-award.nl

Inzenden van een lokaal initiatief van een persoon of organisatie in Overijssel of Flevoland kan tot 14 november 2021 via www.doemee-award.nl.

Een vakjury kiest de winnaar

Wie naar huis gaat met de Doemee-award wordt niet door MEE bepaald. Een jury, bestaande uit cliëntvertegenwoordigers en ambassadeur Otwin van Dijk (burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek), buigt zich over de inzendingen. Per provincie (de Doemee-award wordt ook uitgereikt in Gelderland en Drenthe) kiezen zij een winnaar voor de stimuleringsprijs van € 500,-. Daarnaast zorgt de uitslag van een publieke stemronde voor een extra publieksprijs. De winnaars worden tijdens een feestelijke uitreiking in december bekend gemaakt.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie en het inzenden van initiatieven een kijkje nemen op www.doemee-award.nl

Geschreven door