Geen automatische huurverlaging voor alle dure scheefhuurders

Een deel van de dure scheefhuurders heeft in april 2021 bericht over een huurverlaging ontvangen van hun sociale verhuurder. Dure scheefhuurders met een laag inkomen in 2020 of 2021 moeten zelf bij hun corporatie om huurverlaging vragen. Dat kan nog tot eind van dit jaar.

Dure scheefhuurders huren een woning die meer kost dan € 633,25 (1-en 2-persoonshuishoudens) of € 678,66 (3-personen en meer) kale huur per maand. Die huurprijs is te hoog voor het inkomen van een dure scheefhuurder. Jaren lang zijn Almeerse woningzoekenden met een urgentie in de duurste woningen geplaatst. Daardoor heeft Almere relatief veel dure scheefhuurders. Dankzij de huurverlaging kan dat anders worden. Dat maakt huren voor dure scheefhuurders betaalbaarder.

De wetgever heeft woningbouwcorporaties de opdracht gegeven om de huur van dure scheefhuurders te verlagen. Voor die opdracht kregen de corporaties toegang tot de inkomens uit 2019 van huurders en hun huisgenoten in te dure huurwoningen. In april hebben sociale verhuurders daarom de scheefhuurders met een laag inkomen in 2019 een huurverlaging voorgeschoteld.

Inkomensgrens voor huurverlaging dure scheefhuurders

HuishoudenInkomen lager dan
AOW en alleenstaand€ 23.650
AOW 2 en meer personen€ 32.075
Alleenstaand geen AOW€ 23.725
Meer-personen geen AOW€ 32.200
Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee

Dure scheefhuurders die in 2020 of 2021 een laag inkomen hebben kunnen zelf bij de sociale verhuurder een verzoek indienen om de huur te verlagen. Dat kan alleen in 2021. Dat verzoek moet de dure scheefhuurder uiterlijk op 31 december 2021 bij de woningbouwcorporatie indienen.

Het inkomen van 2020 kan de scheefhuurder aantonen met een verklaring van de Belastingdienst of een aanslag inkomstenbelasting 2020. Het bewijs van het inkomen in 2021 is te leveren met de specificaties van de laatste zes maanden van alle inkomensbronnen van de huurder en eventuele huisgenoten. Het inkomen van zes maanden mag niet hoger zijn dan de helft van de bedragen uit de tabel. Een vakantie-uitkering telt voor de helft mee.

De dure scheefhuurder mag een voorstel indienen voor het verlagen van de huur met als ingangsdatum de eerste dag van de tweede maand na het insturen van het verzoek. Bij dat verzoek moet de scheefhuurder een eigen verklaring voegen over alle personen die in de huurwoning wonen. Informatie over de vereiste bewijsstukken is op te vragen bij de sociale verhuurder. De mogelijkheid voor dure scheefhuurders om een verzoek voor huurverlaging in te dienen bestaat alleen voor huurders van woningbouwcorporaties.

Op de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/val-ik-onder-de-speciale-regeling-voor-huurverlaging-in-2021 is informatie te vinden over de huurverlaging voor dure scheefhuurders.

Geschreven door