Huurverlaging tot eind 2023 nog mogelijk

Een deel van de huurders van corporaties heeft op 1 juli 2023 een huurverlaging gekregen. De sociale verhuurders moesten de huur voor de huurder met een inkomen tot 120 procent van het minimum in 2021 verlagen naar € 575,03.

Wie pas in 2023 een inkomen heeft dat zo laag is kan ook bij de sociale verhuurder vragen om een huurverlaging naar € 575,03. Dat is nog tot 31 december 2023 mogelijk.

Nationale prestatieafspraken
De minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening maakt jaarlijks bekend hoe het huurprijsbeleid er uit ziet. Dat beleid kent als regel informatie over de maximale huurverhogingen. Dit jaar bevatte het beleid ook huurverlagingen voor huurders van corporaties met een inkomen tot 120 procent van het minimum. Die huurverlaging is een gevolg van Nationale prestatieafspraken

Huurverlaging naar € 575,03
Sociale verhuurders moesten de huur van huurders met een laag inkomen verlagen naar € 575,03 als de huur hoger was. Daar hadden huurders recht op als het inkomen in 2021 niet hoger was dan 120 procent van het minimum. De hoogte van die inkomensgrens in euro’s was en is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. In de tabel staan de bedragen in euro’s.

Type huishouden120 procent is
Eenpersoonshuishouden€ 23.250
Eenpersoonshoushouden (AOW-gerechtigd)€ 24.600
Meerpersoonshoushouden€ 30.270*
Meerpersssonhuishouden (AOW-gerechtigd)€ 32.730*
*  Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee

Laag inkomen in 2023
Huurders van een corporatie die pas in 2023 een laag inkomen hebben, krijgen niet automatisch een verlaging van de huur. Zij kunnen zelf bij de sociale verhuurder om een huurverlaging vragen. Dat mag de huurder uiterlijk op 30 december doen. De huurder moet bij het verzoek wel wat bewijs meesturen. Dat zijn de volgende stukken:

  • Een eigen verklaring over de samenstelling van het huishouden;
  • Bewijsstukken van de inkomens van alle bewoners in de zes maanden voor het verzoek.

Van inwonende kinderen tot 27 jaar hoeft de huurder geen inkomensgegevens mee te sturen.

Drie weken
De sociale verhuurder laat binnen drie weken weten of de corporatie de huur verlaagt. Het kan gebueren dat de verhuurder niet binnen drie maande laat weten dat de huur omlaag gaat. In dat geval kan de huurder de Huurcommissie inschakelen. Dat met de huurder doen binnen negen weken nadat het verzoek is ingediend.

Geschreven door