Meer gehandicapten-wc’s nog onzeker

In de gemeenteraad is veel sympathie voor een plan om toiletvoorzieningen in de stad uit te breiden. Onduidelijk is nog hoeveel geld daarmee gemoeid is en of dat gevonden kan worden.

In een motie vroeg de SP om voldoende sanitaire voorzieningen voor invaliden. Er is nu een tekort omdat de officieel beschikbare wc’s door omstandigheden niet bruikbaar zijn. GroenLinks drong donderdagavond in de Politieke Markt erop aan na elke 500 meter in de verschillende centra minstens één gewone openbare wc te realiseren.

Wethouder Veeningen wijst de motie van de hand omdat de gemeente beperkte mogelijkheden heeft. Bijvoorbeeld omdat het winkelcentrum in Stad niet van de gemeente is. Zij pleitte ervoor bij renovatie of nieuwbouw mogelijkheden voor openbare toiletten te benutten. Ook wil ze met woonzorgcentra praten over het openbaar maken van daar bestaande voorzieningen.

Dergelijke wc’s lopen minder gevaar van vandalisme omdat ze in een bewaakte omgeving staan. De VVD benadrukte dat invalidentoiletten voor ondernemers te duur zijn. Het was de liberale fractie ook onduidelijk of er wel urgente behoefte bestaat.

Volgens de wethouder is onbekend hoeveel mensen behoefte hebben aan de wc’s, maar duidelijk is wel dat die nu weinig gebruikt worden.

Geschreven door