Openbaar sanitair in centra blijft beperkt

Op zoveel mogelijk plaatsen in centra van de stadsdelen moeten sanitaire voorzieningen openbaar worden. Daarnaar streeft het college van burgemeester en wethouders.

Ruim twee jaar geleden verlangde de gemeenteraad initiatieven om het tekort aan openbare sanitaire voorzieningen op te heffen. Door gebrek aan voldoende ambtenaren is de motie van een groot aantal partijen pas nu uitgewerkt. Meer sanitair is er nog steeds niet, maar het college stelt voor mensen met een beperking toegang te geven tot openbare gebouwen waar ze naar de wc kunnen en zich kunnen verschonen.

Buurthuizen, overheidskantoren, scholen en sportvoorzieningen moeten opengesteld worden voor iedereen die van de toiletten gebruik wil maken, is nu het plan. Met name gaat het om mensen met een beperking, ouderen, kinderen en zwangere vrouwen. De gemeente gaat de beschikbare voorzieningen ruim bekend maken.

Verder komt er een verschoningsruimte in het stadhuis en worden met zorginstellingen zoals het ziekenhuis, afspraken gemaakt over openstelling van wc-ruimtes. Ook wil het college bevorderen dat in nieuwe en vernieuwde gebouwen in het centrum openbaar sanitair komt.

De raadsleden die destijds om een aanpak vroegen, wilden in elk van de vier stadscentra nieuwe toiletvoorzieningen, zoals die op de Floriade waren. Daarin konden gehandicapten ook liggend verschoond worden.

Ook werd gevraagd om bewegwijzering. Het college beperkt dat nu tot het gebruik van een app. (zie ook de column van Frank Roos in de rubriek Opinies)

Geschreven door