Môgge Almere… | Column Ton Theunis

Bent u bekend met woningnood? Dat is dus dat er te weinig huizen zijn voor het aantal inwoners van een stad dat een huis wenst. Hoe meer woningzoekenden, des te hoger de woningnood.

In Almere zijn veel mensen zoekende en de wachtlijsten zijn lang. Acht tot tien jaar inmiddels. Nu is het zo dat de huidige coalitiepartijen vier jaar de tijd hebben gehad om daar iets aan te doen. Dat zouden ze ook en dat beloven ze ook nu weer, maar hoe ziet de werkelijkheid eruit? Dat mensen met een laag tot gemiddeld inkomen en jongeren, dus starters op de woningmarkt niet bijster door de huidige stadsbestuurders zijn geholpen. Dat er partijen zijn die ‘bouwen, bouwen, bouwen’ als verkiezingsbelofte uitdragen, maar er niet bij vertellen voor wie.

Wie een beetje oplet, heeft het echter snel door. De Floriade-wijk Hortus krijgt niet bijster veel sociale huur- of koopwoningen. AMVEST bouwt liever voor de vermogenden. Het appartementencomplex dat de mensen aan de haven in Haven voor hun neus gaan krijgen, is ook niet echt voor mensen met een kleine beurs.

En de komende 850 woningen in Pampushout evenmin. En dat terwijl heel wat jonge mensen nog jarenlang gedwongen bij hun ouders in huis moeten blijven met alle gevolgen van dien. Dat gezinnen met kinderen nog heel lang in te kleine flatjes moeten wonen. Oorzaak is onder andere dat het stadsbestuur de Almeerse grond liever voor veel geld aan projectontwikkelaars verkoopt dan aan organisaties die zich wel voor de Almeerse inwoners willen inzetten.

Er wordt wel heel veel beloofd. Duizenden woningen in een jaar tijd. Er zou een zeer doordachte woonvisie worden gepresenteerd. Het resultaat is veel en veel te mager. Ondertussen ‘eist’ de rijksoverheid dat Almere uitbreidt naar 450.000 inwoners. Voor die enorme instroom moeten natuurlijk huizen worden gebouwd.

Maar waar blijft het huidige stadsbestuur met de zorg voor de Almeerders die hier al wonen? Waar blijft de woning voor onze kinderen? Vandaag bleek weer wat de verkiezingsbeloften van onze coalitiepartijen waard zijn: van de 850 te bouwen woningen in Pampushout zijn er welgeteld 23 bestemd voor mensen met een kleine beurs. Het is om te janken.

Die inzet, die inspanning voor je eigen inwoners hoort éérst te komen. En niet als het sluitstuk van de woningbouw maar met voorrang! En niet als loze verkiezingsbelofte maar vanuit oprecht plichtsbesef. Als een politieke partij het in de afgelopen vier jaar niet waar heeft kunnen maken, waarom moeten wij dan voetstoots aannemen dat ze het nu wel zouden kunnen? Wie trapt daar nog in, in jarenlang dezelfde praatjes?

Het zal echt anders moeten als het beter moet gaan…

Geschreven door