CDA: laat het aantal leerlingen de grootte van het schoolplein bepalen

Het CDA Almere heeft een amendement ingediend dat vanavond wordt besproken tijdens de politieke markt. Op de agenda staat het Integraal Huisvestingplan dat gaat over de renovatie en vervanging van schoolgebouwen in Almere.

Het CDA pleit in het amendement dat bij nieuwe schoolgebouwen de schoolpleingrootte overeen dient te komen met het leerlingaantal. Het CDA heeft onder andere gesproken met bestuurders van Prisma Stichting voor christelijk basisonderwijs in Almere. Zij onderkennen het belang hiervan en zijn blij met het amendement.

Kleine schoolpleinen

In het Huisvestingplan van de gemeente staat dat er bij nieuwe scholen in de bestaande en uitbreidingswijken wordt gestreefd naar leerlingaantallen van 340 en 400 per school. Mogelijk worden er ook scholen gebouwd met nog grotere leerlingaantallen. De regels die de gemeente nu hanteert voor de ruimte op schoolpleinen is gebaseerd op 200 leerlingen wat neerkomt op 600 m2. Deze regels hebben ertoe geleid dat er in Almere grote basisscholen met honderden leerlingen zijn gebouwd met een schoolplein van slechts 600 m2. Het CDA wil dit in de toekomst voorkomen en stelt daarom een nieuwe berekening voor die recht doet aan het aantal leerlingen. In de basis blijft het schoolplein 600 m2, maar voor elke leerling meer dan 200 wil het CDA 1,5 m2 extra. Scholen met 400 leerlingen zouden dan uitkomen op 900 m2.

De Windwijzer

Bij de Windwijzer speelt dit probleem. Deze school deelt een schoolplein met de Ontdekking en gezamenlijk hebben ze zo’n 1150 leerlingen. Beide scholen kampen met fors ruimtegebrek op het schoolplein en zien het probleem alleen maar groter worden, omdat de wijk en daardoor ook de school nog steeds groeit. Nu staan er zelfs noodlokalen op het schoolplein die de ruimte nog meer beperken. Vandaag is Kees Sanderse van de CDA-fractie zelf gaan kijken hoe groot het probleem is op deze scholen.

Belang van buitenspelen

Het CDA vindt ruimte om te spelen erg belangrijk voor kinderen. Buitenspelen bevordert de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen en draagt bij aan het tegengaan van overgewicht. Bovendien zorgen kleine schoolpleinen ervoor dat groepen gefaseerd pauze krijgen. Dit beperkt de kinderen in het leggen van contacten met leerlingen uit andere groepen en geeft onrust in de klassen waar les wordt gegeven, aldus Kees Sanderse van CDA Almere die het amendement schreef.

Foto: Samantha Bouwhuis directeur van de Windwijzer en Kees Sanderse fractielid CDA Almere.

Geschreven door