Op de bres voor non-binaire zaak

Almere steunt met hoger beroep non-binaire Almeerder voor betere wetgeving  

Almeerder Panda Wezeman is non-binair en wil op die manier ook bij de burgerlijke stand van Almere staan ingeschreven. De gemeente wil dit vanuit het oogpunt van diversiteit en inclusie in orde maken. De nationale wetgeving om dit eenvoudig te kunnen doen laat helaas nog op zich wachten waardoor er omslachtige, onnodige en onvriendelijke juridische procedures nodig zijn waar niemand mee gebaat is.

De rechter is gedwongen om gebruik te maken van een wetsartikel dat stelt dat ‘met terugwerkende kracht het geslacht bij geboorte niet is kunnen worden vastgesteld’. Deze juridische procedure kost de inwoner en de gemeente veel tijd en inzet. Ook is de rechter gedwongen om zich er mee bezig te houden, terwijl de uitkomst vanwege jurisprudentie steeds hetzelfde is. Wezeman vindt het belachelijk dat hier nog steeds rechtszaken voor nodig zijn: “persoonlijk zou ik het liefst zien dat de geslachtsregistratie helemaal wordt afgeschaft, maar ik kan begrijpen dat veel mensen emotioneel gehecht zijn aan hun M of V. Er zijn echter ook steeds meer mensen die zich niet in deze tweedeling kunnen vinden en liever met een X geregistreerd worden. Het is tijd voor een wetswijziging die dit net zo toegankelijk maakt als de binaire geslachtswijzing van M naar V of vice versa.”

In andere gemeenten is op een dergelijke manier al eerder geregeld dat inwoners met een X ipv met M of V in de Basisregistratie Persoonsgegevens genoteerd mochten worden. Dit is nu ook bij Wezeman het geval. Toch is

Gemeente Almere nu, met instemming van Wezeman en gesteund door de Nederlandse vereniging voor Burgerzaken in beroep gegaan tegen de uitspraak. Wethouder Froukje de Jonge: De omweg langs de rechter is vernederend, nutteloos en tijdrovend. Het is voor iedereen beter als er voor de werkwijze van burgerzaken spoedig deugdelijke wetgeving komt, zodat de gang naar de rechter in de toekomst helemaal niet meer plaats hoeft te vinden.” 

Foto: Panda Wezeman en Froukje de Jonge met symbolisch paspoort 

Geschreven door