SP Flevoland: ‘Trek stekker uit Datacenter Zeewolde’

Alle SP afdelingen in Flevoland zijn solidair met verontruste inwoners bij hun strijd tegen de bouw van een mega datacenter in Zeewolde door Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp.

Het datacenter pakt in een klap 250 voetbalvelden aan landbouwgrond. De gemeente ziet economische kansen. Burgers die opkomen voor hun leefomgeving voelen zich gepasseerd.

De gemeente Zeewolde is sinds 2019 in gesprek met Facebook over de vestiging van een hyperscale datacenter, maar heeft de identiteit van de tech-reus tot 24 november onder de pet gehouden. Dit tot grote woede van de inwoners aan wie lange tijd informatie is onthouden en die hun bezwaren pas op het laatste moment konden indienen.

Begin 2021 kwam het college met haar plannen naar buiten en kregen inwoners kort de tijd om hun mening te geven. Susan Schaap (voorzitter Stichting DataTruc Zeewolde) is opsteller van een petitie tegen het datacenter die inmiddels ruim 2600 keer is ondertekend: “Een paar weken tijd om duizenden pagina’s informatie door te worstelen. Hoezo burgerparticipatie?”.

Meta heeft zich nog niet in Zeewolde gemeld om vragen van inwoners te beantwoorden. Vooralsnog treedt wethouder Egge Jan de Jonge (CDA) op als haar woordvoerder: “Wij zijn ervan overtuigd dat Meta goed is voor Zeewolde en Flevoland”. Ook gedeputeerde Jan-Nico Appelman (CDA) ziet het rooskleurig in: “De komst van Meta levert een belangrijke bijdrage aan stuwende werkgelegenheid in Flevoland”.

De ondertekenaars van de petitie geloven niets van die mooie woorden: “Het datacenter veroorzaakt landschapspijn, afbraak van de leefomgeving, lichtvervuiling, geluidshinder, geen structurele werkgelegenheid, onbenutte restwarmte, en geloosd koelwater met chemicaliën in de Hoge Vaart”.

SP Almere, Dronten, Lelystad en Noordoostpolder zijn tegen de bouw van het datacenter: “In onze provincie is geen plaats voor energie slurpende datacenters. We zijn geen kolonie van Big-Tech waar men ongehinderd met onze groene kroonjuwelen aan de haal kan gaan zonder daar iets noemenswaardigs voor terug te geven.”

De gemeenteraad van Zeewolde beslist op 16 december of het college door mag gaan met haar plannen. De SP doet een dringende oproep aan de raad om de menselijke maat in het oog te houden en te kiezen vóór een gezonde en evenwichtige woon-, werk- en leefomgeving en tégen de bouw van een buiten proportioneel datacenter van 166 hectare op bedrijventerrein Trekkersveld 4.

Geschreven door