Môgge Almere… | Column Ton Theunis

“Frits en de vraag naar de bekende weg…”

Laat ik beginnen met u gewoon alle goeds voor de komende tijden toe te wensen. Zoiets als 2018 of 2019 of zo. Toen de wereld nog geen weet had van de naderende misère. 2021 ligt inmiddels, dank de hemel, achter de mensheid. Het vuurwerk kwam uiteindelijk toch tot zwijgen, ook toen een verbod daar geen enkele invloed op bleek te hebben. De massale wijze waarop dat verbod genegeerd werd, had trouwens iets weg van een vingerwijzing richting onze overheden, onze bestuurders en regeerders; een wijzing van de grote dikke middelvinger, zoveel is wel duidelijk.

Wie nog even de moeite neemt om toch op 2021 terug te kijken, kan zich ongetwijfeld voorstellen waar dat vandaan komt. Want we zijn niet zonder voorgeschiedenis aan ‘22 begonnen. Over negen dagen staat het vermoedelijk meest ongewenste Nederlandse kabinet ooit op het bordes; op dat van Mussert na dan. Een hok vol bewindslieden die met schande overladen aftraden maar nog maanden schaamteloos konkelend aanbleven om daarna slechts van stoeltjes te wisselen, niet gehinderd door enige kennis van zaken over hun ministersposten. En zonder enig berouw over begane daden, trouwens. Wat zou het?

Want ook nu nog blijken ze ons parlement te negeren, rechterlijke uitspraken naast zich neer te leggen, informatie achter te houden en een staat van beleg over ons land te handhaven waarover zelfs hun eigen adviseurs inmiddels diepe twijfels uitspreken.

Er komen wel wat nieuwe bewindslieden, onder wie waarschijnlijk Almeres burgemeester die zich nog steeds in diep, maar veelzeggend, zwijgen hult. ‘Minister van Rechtsbescherming…,’ lekt men in den lande. Zijn prioriteit ligt in Almere, sprak hij zelf eerder. We zullen zien. Mocht hij inderdaad gaan, dan is dat de gang ‘van kakkebed naar pissebed’ zoals oma zaliger dat noemde.

Of beter geformuleerd: van slangenkuil naar zelf gegraven kuil, durf ik wel te voorspellen. Het staat ieder mens vrij om steeds weer richting te kiezen in het leven. Maakt belofte schuld? Sinds wanneer is dat de moraal in de hedendaagse politiek?

Dat geldt ook voor hen die zich terugtrekken uit een politieke arena, zoals Frits Huis, maar zij moeten dan natuurlijk ook met de memorie van anderen rekenen, zeker wanneer ze hun eigen afscheid met mooi klinkend tromgeroffel omgeven.

Ik wens Frits Huis natuurlijk alle goeds nu hij aangegeven heeft de lokale politiek te verlaten. Het zit erop, lang leve de pensionado!. Maar om bij je afscheid luidkeels op te roepen tot een diepgravend onderzoek naar de gang van zaken rond de Floriade, is natuurlijk meer dan alleen bespottelijk.

Leefbaar Almere heeft in het afgelopen decennium nog geen dag kritisch naar die Floriade gekeken, heeft haar steeds in alle toonaarden lof toegezongen. Ook nu nog, trouwens. Er moet volgens Frits weliswaar een diepgravend onderzoek komen, maar tegelijkertijd weet hij nog steeds zeker dat het tuinfeest een succes wordt.

Wethouder Huis heeft -in elk geval niet merkbaar- ooit iets tegen de wanvertoning ondernomen die de realisatie van de Floriade nu al bijna tien jaar is. Van raadslid Huis hoorde ik er ook nooit een onvertogen woord over.

Dat hoeft ook niet. Als je ergens voorstander van bent, dan is dat het gegeven. En hoe je het ook wendt of keert, Leefbaar Almere is door hetgeen ze al die jaren zei en hoe ze haar stem uitbracht, een warm pleitbezorger van de Floriade geweest.

Dus ook mede verantwoordelijk voor een absurde uitgave van gemeenschapsgelden die aan nuttiger zaken besteed hadden moeten worden. Mede verantwoordelijk voor de herhaalde weigering er de stekker uit te trekken. Mede verantwoordelijk voor hetgeen Almeerse inwoners omwille van die Floriade werd aangedaan.

Nu nog vlug roepen om een diepgravend onderzoek naar de achtergronden riekt naar ordinaire retoriek, verkiezingstaal.

Leefbaar Almere ontstond, zo vertelde Frits Huis zelf bij Omroep Flevoland, uit protest tegen megalomane geldverslindende projecten in Almere. Hij noemt Omniworld, hij wijst naar het kasteel.

Maar hij vergeet te vertellen dat Leefbaar Almere destijds in haar eerste turbulente verkiezingscampagne beloofde dat er geen betaald voetbal op kosten van de gemeenschap én geen betaald parkeren in Almere zouden komen. Onder wethouder Huis ontstond Almere City én werd betaald parkeren ingevoerd. Mede door Leefbaar Almere kon de Floriade überhaupt van start. Dus wat is er nu nog van die protestpartij tegen megalomane projecten over? Niet veel, lijkt me.

Mede door de bijna tien jaar durende aanhoudende steun van Leefbaar Almere kon ons stadsbestuur, ondanks alle realistische bezwaren en onmiskenbaar steeds dreigender voortekenen, haar prestigeproject Floriade door de strot van onze stad blijven duwen. Het had Frits Huis gesierd als hij bij zijn afscheid onomwonden zou hebben toegegeven dat de steun aan de Floriade verkeerd was, maar zelfs nu is dat nog teveel gevraagd.

“Dat het veel geld gaat kosten, en veel meer dan we ooit hadden gedacht, staat als een paal boven water. Maar we gaan absoluut niet failliet aan de Floriade. De meeste kosten zijn al gemaakt en Almere staat er gezond voor.” Wie dit als CEO tegen zijn aandeelhouders zegt, wordt subiet het bedrijf uit gelazerd. Almere zou er dus zeker honderd miljoen gezonder voor hebben kunnen staan, maar dat wuif je achteloos terzijde? Want de meeste kosten zijn al gemaakt?

Terwijl miljoen na miljoen aan onvoorzien extra geld niet meer kan verhullen dat de uitstraling in niets gaat worden wat ons werd voorgespiegeld. Terwijl die beloofde massale deelname van landen en bedrijven en sponsoren uitblijft. Terwijl meer en meer inwoners zich afvragen hoe te rechtvaardigen is dat hun gemeentelijke overheid voor zichzelf heel andere, soms zelfs volstrekt geen, regels en voorschriften hanteert dan voor haar bevolking.

Terwijl flink wat belangrijke zaken zoals onderhoud, zorg en woningbouw in onze stad het met steeds minder geld moeten doen. Maar terwijl steeds meer reddingsboten zich los blijken te maken om zich met even stille als rappe roeislagen te verwijderen van het zinkende schip, vrouwen en kinderen achterlatend, klinkt toch nog ergens  Leefbaar Almeres loftrompet.

Want het wordt een succes, houdt Frits ook nu nog vol. Al moet er natuurlijk wel een diepgravend onderzoek komen, straks.

Ja. Tuurlijk.

Geschreven door