Weet u soms waar de bekende weg is…? | Column Ton Theunis

Het heeft een half jaar geduurd maar nu ligt het er. Een onderzoeksrapport over de lage opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

De reden voor het feit dat de Almeerders het massaal lieten afweten, was voor vrij veel inwoners al glashelder. Maar nu is het middels een prijzig onderzoek onderbouwd: u, forse meerderheid der potentiële kiezers, vertrouwt ons, veelbelovende politici, niet meer.

En gelijk hebt u! Wat een verrassende uitslag…

Dat u de smoor in hebt, was ook zonder onderzoeksbureau allang duidelijk. U hebt er ook gegronde redenen voor.

Als uw mening namelijk afwijkt van die van de meerderheid van onze gemeenteraad, dan ligt dat per definitie aan u. U had immers ongelijk, u hebt ongelijk en ongelijk zult u altijd blijven hebben.

U begrijpt er namelijk te weinig van om zich ergens een goed oordeel over te kunnen vormen.

U weet bijvoorbeeld niet waar die enorme woningnood toch vandaan komt, dus u zou zo’n probleem aan uw stadsbestuur over moeten laten. Niet dat er dan betaalbare starterswoningen komen, maar zo’n wethouder snapt tenminste waar dat aan ligt. U niet.

Dat uw stadsbestuur beter kan bepalen wat goed voor u is en wat u al dan niet zou moeten eten en drinken, is volkomen logisch maar ú weigert domweg om dat te begrijpen.

Als u nijdig wordt omdat u PMD-plus is beloofd en uw gemeente ijzerenheinig doorgaat met het implementeren van het oude systeem, bent ú hardnekkig en snapt het gewoon niet.

En als u de moed hebt om te laten merken dat u iets niet wilt, bijvoorbeeld een Floriade, dan snapt u al helemaal niet hoezeer die in het belang van de stad is. Dat ook u daar beter van wordt. Wacht nou maar de komende tien jaar af. Dan gaat u al die zegeningen zien en ervaren.

Als u niet snapt dat je een stuk natuur platgooit voor een evenement van een half jaar dat zo’n beetje een complete jaarbegroting aan gemeenschapsgeld opvreet, begrijpt u niets van ‘vooruitgang’. Dan bent u een ‘boomer’, een ‘boze witte man’, ‘klimaatontkenner’ en meer van dat soort kwalificaties.

Indien u de gedane beloften te mooi vond om waar te zijn, dan stond u de vooruitgang van de stad in de weg. En toen bleek dat de beloften inderdaad te mooi waren, moest u niet de hele tijd zo zeuren.

Dat, toen de aap uit de mouw kwam en de eerste grote verliezen niet meer konden worden weggewerkt, het college aftrad om drie weken later in meerderheid gewoon zonder schroom weer aan te treden, sprak u daar als leeuwendeel van de inwoners schande van, maar dat komt gewoon omdat u het niet snapt. Snap dat dan!

En toen u blééf zeggen dat u zoveel geld een aanfluiting vond, verspilling optima forma, was juist u degene die weigerde de schouders eronder te zetten om er toch nog het beste van te maken, was u al snel de oorzaak van de mislukking van de moeder aller tuinfeesten.

Omdat u weigerde te geloven dat corona de oorzaak was, of de inflatie, of de oorlog in Ukraine, vindt men u nog steeds dom.

Toen de hekken opengingen, bleek er heel veel niet klaar en niet op orde. Dat lag natuurlijk niet aan valse voorspiegelingen, niet aan een falende directie, niet aan de stakende toverfee van directeur Bakker, niet aan veel te laat beginnen terwijl je tien jaar de tijd had. Niet aan de veel te dure entree-, parkeer-, kabelbaan- en treintjesprijzen.

Nee, het lag aan de pers. Die was namelijk objectief, ze beschreef en toonde wat ze zag. Ze had ook vraagtekens bij de organisatie, de ruzies, de vertragingen, de onteigeningen, de enorme kostenoverschrijdingen.

En dát hoort de pers normaal gesproken wel te doen, maar bij Floriades natuurlijk niet. De media moeten dan gewoon juichend melden dat het een sprookje is; daar betalen we ze immers voor…

Over uw verdampte geld las u niets in de door Floriade gekochte krantenpagina’s vol veren in konten, overduidelijk gepimpte bezoekerscijfers en bombastische borstklopperij ‘omdat Almere op de groene wereldkaart is gezet’.

Dus het lag vooral aan u. Aan de meerderheid van de Almeerse inwoners die maar niet leken te willen begrijpen dat je zoveel gemeenschapsgeld zonder schroom in de bodemloze beerput kunt smijten. Inwoners die zelf heel andere, realistische zorgen én heel andere wensen hebben.

Het lag voornamelijk aan de kritische inwoners en die enkele lokale politicus die wel zagen dat de keizer geen kleren aan had.

Maar vanuit het college van B&W kregen die mopperende burgers geen gehoor. Een enkeling kreeg hooguit vijf minuten spreektijd om een waarschuwend geluid over een oostindisch dove geluidswal heen te krijgen.

Wie zich positief uitliet, werd verrast met onderscheidingen, groene spelden, gratis kaartjes en zware loftrompetten.

Mensen die hun onvrede dan maar op internet uitten, kregen daarvoor de mooiste betitelingen vanuit de politiek toegevoegd. Wethouders hadden het in hun toespraken over “azijnzeikerds”, “vitrioolpissers”, “negatievelingen”, “zeurkousen”, “kankeraars” en laatstelijk werden ze nog “zwartkijkers” genoemd…

In dat rapport over de verkiezingsopkomst leest u dan ook niets wat de meeste Almeerders niet wisten: u vertrouwt ze niet. Gelijk hebt u.

Want ook na de laatste verkiezingen hebben woorden en daden van de Almeerse politiek er niets aan bijgedragen dat uw wantrouwen is bijgedraaid. De volgende miljoenenverslinder staat al klaar.

Alle mooie, geschokte woorden en nodeloos geschreven dikke rapporten ten spijt.

Geschreven door