Ontwerp voorkeursbeslissing project Oostvaardersoevers ter inzage

Oostvaardersoevers is een plan waar meer en moeras elkaar vinden én versterken. Een project waar met innovatieve waterverbindingen het Markermeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen verbonden worden.

Dit zorgt voor uitwisseling van voedingsstoffen en vissen en draagt zo bij aan het versterken van de natuur in het gehele gebied. Onlangs zijn de ontwerp voorkeursbeslissing en het bijbehorende milieueffectrapport opgesteld. Van 3 februari tot en met 16 maart 2022 heeft iedereen de mogelijkheid om daarop te reageren.

Informatiebijeenkomsten

U bent van harte welkom op een van onze informatiebijeenkomsten over de ontwerpvoorkeursbeslissing en de bijbehorende het milieueffectrapport. De informatiebijeenkomsten zijn op:

  • woensdag 16 februari van 19.00 – 21.00 uur
  • dinsdag 8 maart van 19.00 – 21.00 uur

Kijk op de website oostvaardersoevers.nl voor meer informatie en om u aan te melden voor de informatiebijeenkomsten.

Reageren op Ontwerp voorkeursbeslissing

De Ontwerp Voorkeursbeslissing en de bijbehorende milieueffectrapportage zijn met bijbehorende documenten online in te zien via de website platformparticipatie platformparticipatie.nl/oostvaardersoevers.
Van 3 februari tot en met 16 maart kunnen via het Platform Participatie reacties op de documenten ingediend worden. Inbreng wordt vooral gevraagd op:   

  • Kunt u zich vinden in de gekozen voorkeursbeslissing?
  • Heeft u aandachtspunten voor de volgende fase; de (MIRT) planuitwerkingsfase?

De documenten zijn ook, na afspraak, in zien op:

  • Rijkswaterstaat Midden Nederland, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad. Telefoon: 088 – 797 37 00
  • Provinciehuis, Visarenddreef 1 te Lelystad. Telefoon: 0320 – 265 265.

Versterken van de natuur

Oostvaardersoevers geeft een impuls aan het ecosysteem. Door de aanleg van slimme water in- en uitlaten, vispassages en natuurlijke land-waterovergangen kunnen in het voorjaar vissen uit het Markermeer naar de ondiepe moerassen trekken en zich daar voortplanten. De jonge vissen kunnen opgroeien in de ondiepe wateren van de ondergelopen rietvelden en graslanden. Als in de zomer en het najaar het waterpeil in die gebieden zakt, kunnen ze zich laten meevoeren met de stroming naar het diepere water waar ze via de vistrappen in het Markermeer komen. Door deze verbinding is in de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen een waterbeheer in te stellen dat meer is afgestemd op een natuurlijker en goed functionerend moeras.

Samenwerkende partijen

Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, gemeente Almere, gemeente Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap werken nauw met elkaar samen om op slimme manieren een impuls te geven aan de natuurontwikkeling in Nationaal Park Nieuw Land, het grootste man-made natuurgebied ter wereld.

Geschreven door