‘Verzet in buurten belemmert urgente nieuwbouw’

Woningcorporaties en zorginstellingen maken zich zorgen over het slagen van bouwplannen voor urgente woningzoekenden. Het plan om dit jaar 250 woningen voor deze groepen te bouwen is zeer onzeker.

De organisaties zien dat het ontbreken van draagvlak in de stad leidt tot vertraging van nieuwbouw. De plannen voor huisvesting van bijzondere groepen is alleen haalbaar als de aantallen nieuwbouw werkelijk gerealiseerd worden. Dat schrijven de organisaties in een brief aan de gemeenteraad.

Nieuwbouw is nodig voor mensen die tijdelijk onderdak hebben bij maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en jeugdzorg. Door gebrek aan woningen is er geen doorstroming en loopt de opvang vol.

De raad heeft vorige week een streefgetal van 250 woningen per jaar goedgekeurd. Vaak worden de plannen echter vertraagd door verzet uit de omgeving. De vertraging leidt ertoe dat het aantal van 250 dit jaar onmogelijk gehaald wordt, luidt de waarschuwing.

De organisaties bepleiten meer bouwlocaties te zoeken en plannen naar voren te halen.

Geschreven door