Gemeenteraad heeft geen vertrouwen in budgetplafond voor jeugdzorg

Meerdere partijen in de Almeerse gemeenteraad hebben moeite met de plannen van wethouder Roelie Bosch om de kosten in de jeugdzorg naar beneden te brengen. Dat bleek donderdagavond tijdens de digitale Politieke Markt. De gemeente legt jaarlijks zo’n 10 miljoen euro bij op de Jeugdzorg. De gemeente wil dat tij keren. “Zoals het nu gaat, leven we op de pof”, zo zei de wethouder.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een tienpuntenplan aan de raad voorgelegd met daarin mogelijke maatregelen om de uitgaven in de jeugdzorg beheersbaar te krijgen. Eén van de voorstellen die het college doet, betreft de budgetten die zorgaanbieders kunnen besteden in het uitvoeren van hun taken. De gemeente wil middels ‘contractmanagement’ de uitgaven van die aanbieders actief gaan monitoren. Mochten hun uitgaven hoger uitpakken dan afgesproken, dan wil de gemeente een budgetplafond instellen.

Vooral dit voorstel leidt tot veel kritiek van de gemeenteraad. Volgens D66, PVV, GroenLinks, Leefbaar Almere, PvdA , AP/OPA en SP kan het afspreken van een plafond leiden tot het ontstaan van wachtlijsten. De Partij voor de Dieren (PvdD) noemde het voorstel tot een budgetplafond in strijd met de wet omdat de gemeente een zorgplicht heeft. Volgens de PvdA leidt het instellen van een maximum bedrag aan uitgaven tot een ‘boeggolf’ aan jongeren die door het plafond niet geholpen kunnen worden.

Respect Almere en de VVD zeggen niet op voorhand tegenstander te zijn van het instellen van een budgetplafond. Volgens René Eekhuis van Respect Almere is het geven van een carte blanche aan zorgaanbieders geen goede manier om kosten beheersbaar te krijgen. “We hebben het de laatste jaren zo laten lopen dat deze maatregel nodig is”, aldus Eekhuis. Volgens Aileen Oosthuis van de VVD is het een goed idee om per zorgaanbieder een budgetplafond af te spreken. “Als één bepaalde aanbieder in de buurt van dat plafond komt, dan kan die zorg wellicht worden overgenomen door een organisatie die nog voldoende ruimte heeft”, zo zei Oosthuis. PvdD en PvdA gaven aan bij de volgende Politieke Markt een amendement in te willen dienen om daarmee deze voorgestelde maatregel uit het plan aan te passen of het budgetplafond helemaal uit het plan te halen.

Enorme administratieve last
De fracties maken zich ook zorgen over de administratieve last die de controle van de gemeente op de uitgaven kan betekenen. Marianne Puhl van de PvdD vreest een ‘administratief circus’ als zorgorganisaties op regelmatige basis moeten rapporteren over de uitgaven. Leefbaar Almere en GroenLinks onderstrepen die verwachting. “Het zorgt voor meer papierwerk voor de zorgorganisaties én de gemeente”, aldus Esther Hagelaar- Van Dijk van GroenLinks. Meerdere fracties gaven daarnaast aan het zorgelijk te vinden dat ambtenaren mogelijk op de stoel gaan zitten van de zorgprofessional als het gaat om de vraag wie er wel zorg krijgt en wie niet.

Een ander punt van kritiek op de plannen om de kosten in de zorg te beteugelen, betreft de kosten van het voorstel zelf. Volgens Annette Raijer van de PVV vraagt wethouder Bosch de raad een onbekend bedrag te investeren. Meerdere fracties in de raad delen die opvatting. “Ik ga niet stemmen voor een plan om pas later bedragen te horen”, zei René Eekhuis van Respect Almere.

Door een gebrek aan tijd in de vergadering kreeg wethouder Roelie Bosch maar kort de gelegenheid om de vragen uit de gemeenteraad te beantwoorden. De gemeenteraad besloot daarom volgende week verder te gaan met de bespreking.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door