Wethouder van Garderen neemt tijdelijke taken van de burgemeester over.

Daar de huidige burgemeester Weerwind (D66) is voorgedragen voor een post in het kabinet Rutte 4, komen we binnenkort zonder benoemde burgemeester te zitten.

Komende week hoopt de CvdK Verbeek een tijdelijke burgemeester te benomen. Mocht dat nog niet hebben plaatsgevonden zal de eerste loco burgemeester mevr. Hilde van Garderen (VVD) de taken zoals veiligheid en brandweer overnemen.

Eerder heeft de CvdK bekend gemaakt zo snel mogelijk een benoeming te willen doen en zijn de fractie voorzitters van huidige raad uitgenodigd voor een gesprek. Hier wordt ook gekeken hoe de procedure zal verlopen van de sollicitatie. Iedereen kan dan solliciteren.

Geschreven door