ADW-debatten leveren weinig vuurwerk op

ADW-debatten leveren weinig vuurwerk op. Ze zijn voorbij, de kop is eraf. In de afgelopen week volgde het tweede en laatste deel van de verkiezingsdebatten van Almere Deze Week.

Waar het zeker niet aan lag, was de leuke en soms komische insteek van beide presentatoren die met iedere volgende editie blijk geven van scherpere vragen en benaderingen van politieke hangijzers.

Waar het wel aan lag dat het inhoudelijke gehalte onder de gehoopte maat bleef, was aan de inbreng van de meeste deelnemende lijsttrekkers. Veel meer dan het opdreunen van programmapunten werd het niet.

De stellingen en vragen waren scherp genoeg, maar de meeste politici gaven een tevoren uitgedachte riedel van standpunten ten beste die maar zelden het niveau van een heus debat bereikten.

Zelfs de harde woorden van PVV-fractieleider Toon van Dijk over de roze olifant in de kamer, waarmee hij de Floriade bedoelde, deden de gemoederen niet verhitten.

Doordat op zijn opmerkingen niemand echt reageerde, bloedde zijn duidelijk beoogde felle gedachtenwisseling binnen een minuut dood. Hoewel de Floriade politiek gezien het grootste onderwerp van het moment vormt, gingen de grote partijen zowel in het eerste als het tweede deel zichtbaar blij zo snel mogelijk over tot algemeenheden als de noodzaak van woningbouw en het belang van goede zorg. Er werd veel over problemen gesproken, maar weinig over oplossingen.

Ook de nieuwbakken partijen als Bij1 en FvD konden nauwelijks voor sprankelende discussie of tegenstellingen zorgen.

Het tweede deel bleek in dat opzicht wel iets levendiger. Allereerst omdat het aan dezelfde discussietafel plaatsen van GL en PvdD iets van de onderlinge concurrentiestrijd leek te tonen die er in de groene leefwereld gaande is, maar ook omdat coalitiepartij GL wel en de PvdD allerminst een voorstander is van de Floriade, een onderwerp dat daardoor eindelijk even aan de orde kwam.

Een opmerkelijke rol was weggelegd voor fractieleider Johan de Leeuw van de lokale partij ApOpa die zijn standpunten over waterstof als nieuwe vorm van energie met verve wist te verdedigen, al eindigde hij met de uitspraak dat een kerncentrale in zijn achtertuin ook tot de oplossingen behoorde. Het leverde de Almeerse nestor zowel gelach als applaus op.

In de laatste ronde leek toch het nodige de gemoederen te beroeren, nadat eerst CDA-lijsttrekker Froukje de Jonge de coalitiebesprekingen al leek te zijn begonnen door wel erg veel hulde uit te spreken voor zowel GL als de PvdD, die overigens gebroederlijk naast elkaar hadden plaatsgenomen.

Toen echter Hans van Dijk (CU) beweerde dat de impasse rond het kasteel aan de huidige eigenaren te wijten viel en opriep tot onteigening, kreeg hij vanuit de zaal fel weerwoord van oud-WitchWorld-directeur Ton Theunis die de lijsttrekker verweet zonder kennis van zaken stemming te willen maken.

De oproep aan de Almeerse inwoners, verwoord door Jaap Steenkamer van GL, om toch vooral te gaan stemmen, werd door zowel de andere partijen maar ook door de debatleiders van harte gesteund.

In de komende weken zullen nog een flink aantal debatten volgen. Zowel de gemeente Almere als Hogeschool Windesheim, de Nieuwe Bibliotheek, Jongerenorganisatie James en studentenvereniging Endzjin zullen nog verkiezingsactiviteiten ontplooien.

www.omroepalmere.nl houdt u daarvan op de hoogte. Voor data en tijdstippen kunt u onder andere terecht op www.almerekiest.nl

Het laatste debat terug kijken?

https://live.dutchwebinar.com/grootverkiezingsdebat2/

Artikel Almere Deze Week

Advertentie:

Geschreven door