SP opent Meldpunt Sjoemelwarmte

In verschillende stadsdelen van Almere zijn woningeigenaren verplicht de verwarming van hun huis aan te sluiten op de Stadsverwarming.

In Almere Poort zijn de eenmalige aansluitkosten bijna twee keer zo hoog als in andere stadsdelen. Dit extreme kostenverschil voor bewoners in Poort is voor de SP onacceptabel. Met het Meldpunt Sjoemelwarmte wil de SP dit onrecht samen met de gedupeerden herstellen.

De verplichte eenmalige aansluitkosten op de Stadsverwarming is wettelijk vastgesteld op een maximum van 4.878 euro. Door fouten van de gemeente betalen bewoners van Poort nu bijna het dubbele. De SP maakt zich al jaren sterk om voor Poortenaren per direct de aansluitkosten te verlagen naar de wettelijk norm. Hans Everhard (SP fractievoorzitter): “De maat is vol. De gemeente sjoemelt met de aansluitkosten. Er moet zo spoedig mogelijk met terugwerkende kracht een ‘geld-terug’ regeling komen voor de bewoners in Poort”.

De SP wil samen met gedupeerde woningeigenaren in Poort het onrecht herstellen en roept eigenaren die een oneerlijke hoge prijs hebben betaald op om zich te melden bij https://almere.sp.nl/form/sjoemelwarmte

Geschreven door