Alarm over te weinig acute psychiatrische opvang

Almere doet te weinig voor inwoners met acute psychische klachten. Er is laagdrempelige ondersteuning nodig.

Daarvoor pleiten de Partij voor de Dieren en GroenLinks in vragen aan het college.

Behalve een crisisdienst is er in Almere buiten kantoortijden voor geen hulp. Juist dan komen bij veel patiënten de ‘spoken’ tevoorschijn. Een inloophuis, naar het voorbeeld van Amsterdam, zou dan een welkome opvang zijn.

De wachttijd voor Almeerders die psychische hulp nodig hebben is momenteel elf tot twaalf weken, maar soms ook met pieken als een jaar. Het Rijk gaf al ruim een ton aan de gemeente voor hulp, maar de twee partijen concluderen dat er nog geen tastbare extra hulp is gerealiseerd. Die is temeer nodig omdat de coronaperiode bij veel mensen geestelijke nood heeft gegeven.

Geschreven door