Woningen voor de rijken? | Column John van der Pauw

De liberale woonvisie ‘Thuis in Almere’ klinkt al net zo gezellig als het coalitieakkoord uit 2018: ‘Liefde voor Almere’. Dat akkoord beloofde Almeerders met een niet zo brede beurs een iets kortere wachttijd voor een sociale huurwoning.

“Ook bouwen we extra sociale huurwoningen. We trekken in de komende 4 jaar extra geld uit om de bouw van 2.000 tot 2.500 sociale huurwoningen mogelijk te maken.”

Die passage was niet zonder slag of stoot in het coalitieakkoord gekomen. Ambtelijk werd gewaarschuwd voor de financiële gevolgen van het bouwen van sociale huurwoningen. Daar liet een deel van de coalitiepartners graag de oren naar hangen.

De liefde uit 2018 bleek al vrij snel bekoeld. Dus kwam er een andere coalitie met een ander akkoord. Met ‘Een frisse start’ werden de 2.000 tot 2.500 sociale huurwoningen in 2020 omgekat in sociale woningen. Niet uitsluitend betaalbare huur dus, maar ook koop met een prijs van € 250.000.

Weg hoop op een kortere wachttijd voor Almeerders die zich geen koopwoning kunnen veroorloven. Aansluitend maakte de woonvisie ‘Thuis in Almere’ duidelijk dat Almeerders met een smalle beurs het ondergeschoven kindje zouden blijven. Wie meer verdient dan € 50.000 per jaar mocht van de nieuwe coalitie rekenen op 10.000 duurdere koop en vrije sector woningen.

Voor de nog-meer-verdieners had de coalitie nog eens 6.000 woningen in petto. Voor Almeerders met een laag inkomen zou Almere slechts 5.000 woningen bijbouwen. Dat zijn Almeerders die niet meer dan € 45.000 verdienen en die zich geen koopwoning kunnen veroorloven. Jongeren mogen tijdelijk in de 2.000 nog te bouwen jongerenwoningen plaatsnemen.

Aan 1.500 studenten uit Almere en Amsterdam bood ‘Thuis in Almere’ iets van perspectief. Slechts drie partijen vonden de nieuwe woonvisie geen goed plan. De tegenstemmers waren AP/OPA, de PvdA en de PvdD. Nuttige informatie voor wie de huidige #wooncrisis belangrijk vindt en daar iets aan wil doen.

De komende week hebben Almeerders namelijk de kans om iets te vinden van een liberale woonvisie die niets doet aan de groeiende wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen, een woonvisie die juist veel ruimte biedt aan ieder die meer verdient dan € 50.000. Met de huidige woonvisie zal Almere van de 24.500 woningen die Almere laat bouwen namelijk 16.000 van de 24.500 toegankelijk laten zijn voor de doelgroep rijke Almeerders.

Wie andere prioriteiten wil kan dat de komende week duidelijk maken. Door gebruik te maken van het democratisch recht om te stemmen.

Geschreven door