De kiezer bepaalt. | Column John van der Pauw

In maart 2022 kan de stemmende kiezer mee bepalen welke koers de gemeente Almere de komende vier jaar gaat varen. Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

De stemgerechtigde inwoner van Almere kan dan een stem uitbrengen op één van de verschillende politieke partijen. Iedere partij heeft een eigen maatschappelijke visie op uw geliefde woonomgeving. Uiteindelijk gaan 45 kandidaten zich de komende vier jaar als volksvertegenwoordiger inzetten voor de gemeente Almere. Door een stem uit te brengen bepaalt u mee welke partijen deze kandidaten mogen leveren en wie aan het roer staat van de gemeente Almere.

De gemeentelijke overheid is de meest nabije laag in het Nederlandse politieke bestuur. En de gemeente is verantwoordelijk voor veel zaken die u als inwoner van Almere direct raken. Zo bepaalt de gemeenteraad met bestemmingsplannen wat er allemaal mogelijk is op het grondgebied van Almere. Bestemmingsplannen die bijvoorbeeld het bouwen van woningen onmogelijk, of juist mogelijk maken. Bouwt Almere alleen voor de rijken? Mogen Almeerders met een smalle beurs ook een dak boven het hoofd verwachten?

De gemeente Almere is verantwoordelijk voor de uitvoering van belangrijke zaken op het sociale vlak. Wie niets meer heeft, kan een beroep doen op de gemeentelijke uitkering: de bijstand. Wie door beperkingen niet volledig mee kan doen, mag voor ondersteuning aankloppen bij de gemeente. De gemeente moet alle vormen van jeugdhulp bieden aan (gezinnen met) jongeren met problemen. En schuldhulpverlening aan inwoners met schulden. Allemaal zaken waar de gemeenteraad over besluit.

En dan is daar nog het beheer en het onderhoud van het openbaar groen, de inzameling van afval, de zorg voor begraafplaatsen, riolering, schoolgebouwen enzovoort. Allemaal zaken die bijna vanzelfsprekend zijn. Zaken waar uw gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord over heeft. De gekozen volksvertegenwoordigers bepalen wat hiermee gebeurt.

De verkiezingen maken het voor u als stemgerechtigde inwoner van Almere mogelijk om mee te bepalen wie de komende vier jaar uw opvattingen over al die zaken mag vertegenwoordigen. Dat is de essentie van onze vertegenwoordigende lokale democratie: dat de inwoners van Almere bepalen hoe de gemeenteraad de komende periode zal zijn samengesteld.

Laat die kans niet aan u voorbijgaan. Versterk de lokale democratie door uw stem op 14,15 of 16 maart 2022 uit te brengen. En houd de komende tijd de politieke partijen in de gaten. Die willen u graag vertellen welke kant zij op willen met uw Almere.

Geschreven door