Flevoziekenhuis behaalt ‘zilver’ voor Milieuthermometer Zorg

Het Flevoziekenhuis heeft het zilveren certificaat van de Milieuthermometer zorg behaald.

Dat betekent dat het ziekenhuis op het gebied van milieu en duurzaamheid weer een belangrijke stap heeft gezet. Het ziekenhuis is hiermee één van de negen ziekenhuizen in Nederland die het certificaat ‘zilver’ heeft.

Van Brons naar Zilver

Het Flevoziekenhuis gebruikt drie jaar geleden de keuze gemaakt om aan de hand van de Milieuthermometer het onderwerp milieu en duurzaamheid op de kaart te zetten bij het Flevoziekenhuis. Eerder behaalde het ziekenhuis drie keer ‘brons’ op rij. Joke Wymenga, manager Facilitair zorgbedrijf: “Het helpt ons om te voldoen aan wet- en regelgeving en stimuleert om steeds nieuwe stappen te blijven zetten.” 

Grootste stap: duurzaam inkopen

De grootste stap die het Flevoziekenhuis heeft gezet voor ‘zilver’ gaat over duurzaam inkopen. Duurzaamheid is een vast onderdeel van de inkoop geworden. Van koffiebekers tot operatiematerialen, van medische apparatuur tot energie. Wymenga: “Zo verlagen we bijvoorbeeld al direct ‘aan de bron’ onze hoeveelheid afval. Want als we bijvoorbeeld geen plastic meer in huis halen, hoeven we het ook niet meer af te voeren. We stimuleren onze leveranciers om met ons mee te denken over slimme milieuvriendelijke werkwijzen en oplossingen.”

Van afval tot grondstof

Het terugbrengen van de hoeveelheid afval is belangrijk. Maar het Flevoziekenhuis wil meer. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons afval recyclebaar is tot grondstof voor nieuwe producten? Wymenga: “Daarvoor gaan we ver. Dankzij een nieuwe partner in afvalverwerking willen we realiseren dat 50% van ons restafval, in volume onze grootste afvalbron, grondstof wordt.”

Greenteams

Initiatieven voor duurzaamheid ontstaan ook op de werkvloer. Collega’s met privé een hart voor duurzaamheid staan ook voor duurzaam werken. Zo zijn meerdere ‘greenteams’ ontstaan die binnen hun eigen afdeling duurzame initiatieven ontplooien en het bewustzijn voor duurzaamheid vergroten. Wymenga is enthousiast over hun inbreng: “De ‘greenteams’ in de zorg zien mogelijkheden die wij niet altijd zien. Zo probeert het greenteam van de operatiekamers de hoeveelheid afval die bij een operatie wordt gebruikt te verminderen. Lakens, jassen, handschoenen, instrumentarium. Wat kan er minder of anders? Dat is onze gezamenlijke uitdaging.”

 ‘Goud’ blinkt aan de horizon

Het Flevoziekenhuis streeft naar het behoud van het certificaat zilver, maar de ambitie is goud. Wymenga: “Dan dragen we immers maximaal bij aan een duurzame wereld. Het goud blinkt aan de horizon. We gaan ervoor.”

Geschreven door