Onderzoek nodig naar inkomensverschil ambtenaren m/v

Er moet bij de gemeente onderzocht worden of vrouwelijke ambtenaren anders beloond worden dan hun mannelijke collega’s. PvdA-raadslid Leida Höhle vraagt om zo’n onderzoek.

In vragen aan het college wijst zij erop dat vrouwen in Nederland bijna 15 procent minder verdienen dan mannen. Bij de overheid is sprake van 4 procent minder. Het raadslid wil weten of ook bij ambtenaren van de gemeente Almere sprake is van een loonkloof.

Het onderzoek moet ook uitwijzen hoe groot het verschil is en welke verklaringen te vinden zijn voor de loondiscriminatie. Volgens Höhle worden werkende vrouwen gedurende hun hele loopbaan voor drie ton benadeeld ten opzichte van mannelijke werknemers.

Een motie die om het onderzoek vraagt komt op 7 april ter sprake in de nieuwe gemeenteraad.

Geschreven door