Meerderheid werkende jongeren vindt zichzelf verantwoordelijk voor verkeersgedrag onder werktijd

Een meerderheid van de werkende jongeren vindt dat zij zelf verantwoordelijk zijn over hoe zij zich gedragen in het verkeer. Daarnaast houdt de helft van de jongeren rekening met hun werkgever in het verkeer onder werktijd, blijkt uit onderzoek van jongerenorganisatie TeamAlert.

Jongeren vormen een risicogroep in het verkeer, voornamelijk vanwege het risicogedrag dat zij tonen. Denk daarbij aan het rijden onder invloed, te hard rijden of appen in het verkeer. Uit verschillende onderzoeken van TeamAlert blijkt dat jongeren met betrekking tot dit risicogedrag gevoelig zijn voor de invloed van hun werkgever. Daarom wil TeamAlert weten welk verkeersgedrag werkende jongeren hebben en welke rol werkgevers volgens hen kunnen hebben om positief verkeersgedrag te stimuleren.

Uit het enquêteonderzoek, ingevuld door 539 werkende jongeren tussen 15 en 24 jaar, blijkt dat de helft van de jongeren rekening houdt met hun werk en werkgever als zij deelnemen aan het verkeer. Daarnaast gedragen jongeren zich ook veiliger in het verkeer, als zij bijvoorbeeld in de auto van hun werk rijden of als zij bedrijfskleding aan hebben. Ze houden dan rekening door bijvoorbeeld niet door rood te rijden of geen smartphone te gebruiken tijdens het rijden. Werk lokt dus veilig verkeersgedrag uit bij jongeren, maar kan ook ervoor zorgen dat zij zich juist onveiliger gedragen achter het stuur of op de fiets/scooter. Zo haasten jongeren zich naar hun werk of willen ze voor hun werk snel door het verkeer heen om ergens op tijd te zijn.

Eigen of gedeelde verantwoordelijkheid?

In het onderzoek is ook gekeken naar de verantwoordelijkheid van het verkeersgedrag van de jongeren. Daaruit komt naar voren dat vier op de vijf jongeren vinden dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag in het verkeer. Slechts 1% van de jongeren legt de verantwoordelijkheid bij hun werkgever. Daarnaast verwacht slechts 31% van de jongeren dat hun werkgever zich inzet voor een veilige deelname in het verkeer.

Eenzelfde grote groep jongeren staat ook open om advies te krijgen van hun werkgever over verkeersveiligheid. Het liefst zien jongeren dat hun werkgever materiaal uitdeelt dat de veiligheid in het verkeer bevordert, zoals licht voor je fiets. Daarnaast kunnen werkgevers duidelijke regels en afspraken maken met hun werknemers over verkeersgedrag, aldus de ondervraagden. Ook al vinden de meeste jongeren dus dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun verkeersgedrag onder werktijd, kunnen werkgevers de verkeersveiligheid van hun jonge medewerkers wel degelijk verbeteren.

Geschreven door