PvdA verloor opvallend krap van PVV

Bij de raadsverkiezingen van afgelopen woensdag blijkt er slechts een klein verschil in het aantal stemmen tussen de PvdA en de PVV. De PvdA behaalde 88 stemmen minder dan de huidige lijst 3.

Er werden in Almere 230 blanco stemmen uitgebracht; 185 stemmen blijken ongeldig.

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de onlangs bij de partij BIJ-1 opgestapte Gladys Wielingen tóch in de raad kan komen. Aanvankelijk gaf zij aan geen zetel te zullen innemen, maar daarvan kwam ze later terug.

Bij de VVD kregen vier kandidaten meer dan 25 procent van de kiesdeler. Zo kan de huidige wethouder Hilde van Garderen in de raad komen als ze géén wethouder wordt. Zij stond op de lijst op een onverkiesbare plaats.

Maandagochtend komt het centraal stembureau bijeen om de uitslagen definitief vast te stellen.

Geschreven door