Regenboogbuurt krijgt waterberging

In de Regenboogbuurt in Buiten koppelt de gemeente het groot onderhoud en de herinrichting van de wijk aan de vergroting van de bergingscapaciteit voor regenwater. Er worden zogenoemde wadi’s met waterdoorlatende bestrating aangelegd.

Het is een van de maatregelen om ervoor te zorgen dat bij extreme weersomstandigheden meer water kan worden verwerkt. De wadi in de Regenboogbuurt krijgt greppels met grind en zand, die water zowel kunnen vasthouden als infiltreren. De provincie Flevoland krijgt van het Rijk subsidie van het project.

Ook elders in de provincie worden dit soort maatregelen uitgevoerd. Almere, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde starten met negen projecten. Die hebben als doel de capaciteit van de waterberging bij hevige buien te verbeteren en de leefomgeving te vergroenen. Dat levert volgens hen ook andere voordelen op, zoals minder hittestress en een betere waterkwaliteit.

Voor de periode 2021 tot 2023 staat er voor Flevoland in totaal 6,8 miljoen euro klaar; de maatregelen moeten uiterlijk 2027 worden uitgevoerd.

Geschreven door