Scholen slaan alarm over lerarentekort

De schoolbesturen in Almere luiden de noodklok over de problemen waarmee het onderwijs kampt. Ze hebben grote zorgen op zeven punten.

Zo dringen ze aan op meer eigentijdse en duurzame schoolgebouwen, op meer woningen voor leraren en op de noodzaak van meer stageplekken. De punten staan in het manifest ‘Sterk onderwijs: de motor van Almere’. Dat is tijdens een onderwijsdebat aan de gemeenteraad aangeboden.

Vooral het tekort aan leerkrachten baart zorgen. Ondanks een campagne en goede bedoelingen lukt het niet onderwijzers naar de stad te halen. Het tekort aan woningen is daarvan de belangrijkste oorzaak.

In Almere staan vaak onbevoegde leraren voor de klas. De scholen willen juist meer kwaliteit in het onderwijs.

Belangrijke voorwaarden zijn: Almere moet bedrijven die zich hier vestigen verplichten stageplekken aan te bieden, er moet een gemeentelijk appartementencomplex komen voor startende docenten VO en PO, alle 23 schoolgebouwen in het gemeentelijk huisvestingsplan moeten voor 2030 klaar zijn en Almere moet 25 miljoen euro investeren in een kenniscentrum Onderwijsinnovatie.

Geschreven door