Almere wacht grote opgave vernieuwing schoolgebouwen

Almere staat aan de vooravond van een gigantische operatie om verouderde schoolgebouwen te vervangen of te vernieuwen. Daarmee is tot 2050 bijna twee miljard euro gemoeid.

Daarnaast moet in nieuwe en toekomstige wijken een groot aantal nieuwe scholen gebouwd worden. Alleen al in het geplande stadsdeel Pampus zijn twaalf basisscholen nodig en twee scholen voor voortgezet onderwijs.

In de bestaande stad heeft de vernieuwing van schoolgebouwen in Stedenwijk, Molenbuurt, Haven en Stad I prioriteit. Daarna komen scholen in Buiten, Haven en Stad West en Oost aan bod.

Scholen zijn doorgaans na veertig jaar afgeschreven, waarna een besluit nodig is over nieuwbouw of renovatie. De oude scholen uit de jaren ’70 en ’80 hebben die limiet bereikt. Ze zijn vaak zuinig en slecht gebouwd. Verduurzamen zou teveel geld kosten.

Raadsleden en schoolbestuurders zien wel wat in een project van de gemeente Amsterdam, waarbij scholen gerealiseerd worden door drie groepen bouwconsortia. Daarbij krijgen drie marktpartijen de kans om tegen een vergoeding hun concept voor duurzame en kwalitatief hoogwaardige schoolgebouwen uit te werken en via een tien jaar lopende overeenkomst, meermaals tot uitvoering te brengen.

In de hoofdstad worden volgens deze aanpak negen en misschien veertien nieuwe gebouwen neergezet. Het concept wordt ook aangeboden aan andere gemeenten in de regio. Raadsleden en schoolbestuurders in Almere tonen zich enthousiast over de aanpak. (archieffoto)

Geschreven door