Vergunning voor Floriade is binnen

De Floriade heeft uiteindelijk de evenementenvergunning binnen. Burgemeester Bijleveld heeft die afgegeven.

De vergunning, die in november vorig jaar werd aangevraagd, kon door negatieve adviezen tot nu toe niet verstrekt worden. Het veiligheidsplan en mobiliteitsplan werden eerder door de gemeente afgekeurd.

In januari heeft de Floriade aangepaste plannen ingediend bij de aanvraag voor de evenementenvergunning. Deze plannen zijn door de burgemeester beoordeeld en daarvoor is advies ingewonnen bij de gebruikelijke adviseurs van
politie, brandweer, GGD/GHOR, veiligheidsregio en omgevingsdienst. Ook is de aanvraag voorgelegd aan twee externe bureaus.

Op basis van de beoordeling van de definitieve plannen, de adviezen en zienswijze is gebleken dat de vergunning verleend kan worden voor het houden van het evenement. Aan de vergunning is een aantal voorschriften verbonden over nader uit te werken aspecten. De voorschriften hangen samen met het unieke karakter van het evenement.

Geschreven door