Floriade geeft klagers gratis kaartje

De leiding van de Floriade geeft toe dat de eerste bezoekers nog geen beste indruk van de attractie hebben gekregen. Klagers krijgen daarom de kans later in het seizoen gratis nog een bezoek te brengen.

Sinds de opening kwamen er veel negatieve reacties op kale kavels, paviljoens die niet klaar waren en de slechte staat van het groen. Nu reageert communicatiedirecteur Cornelissen op pretparksite Looopings. Hij erkent dat nog niet alle onderdelen van de expositie klaar zijn.

De bouw van enkele landenpaviljoens heeft vertraging opgelopen. “Het vooruitzicht is dat de deelnemers de komende weken hun inzending afronden.” Als voorbeeld geeft hij het Suriname-paviljoen, dat nu klaar moet zijn.

“Als directie zijn we hier zeer alert op. We zien erop toe dat deze activiteiten spoedig afgerond worden. De continue verzorging van het park behoort tot een van onze topprioriteiten.”

Wel benadrukt het management dat het arboretum, de siertuinen en de nationale inzendingen klaar zijn. “We zijn nu afhankelijk van de natuur om het groen over te nemen voor verdere groei. Het is een droge tijd, dus er wordt extra gesproeid.”

De negatieve recensies hebben de organisatie ook bereikt. “Feedback van onze bezoekers nemen we serieus en daar acteren we op,” zegt Cornelissen. “We betreuren uiteraard de onplezierige ervaring van bezoekers op het park. Wij werken er hard aan de zaken die verbeterd kunnen worden, op te pakken. Ons doel is om alle bezoekers een geweldig dagje uit te bezorgen. En daarbij is de gasttevredenheid voor ons als organisatie van groot belang.”


Geschreven door