Metro naar Amsterdam biedt kansen voor woningbouw

Een metroverbinding tussen Amsterdam en Almere biedt mogelijkheden om 100.000 woningen te bouwen. De metro zou een betere oplossing zijn voor de bereikbaarheid van nieuwe wijken dan de trein of een bus.

Dat staat in een onderzoek dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten uitvoeren.

Al jaren wordt over de IJmeermetro gesproken. Die zou deels onder en deels boven het IJmeer moeten komen. Natuurorganisaties stellen dat door zo’n verbinding het IJmeer wordt aangetast. Ook zouden de kosten in de miljarden lopen.

Het hele gebied tussen IJburg en Almere zou een stedelijk karakter moeten krijgen.

Uitgangspunt is dat de IJmeermetro rijdt van Almere Centrum tot aan de Isolatorweg in Amsterdam-West. Van Almere Centrum tot Diemen-Zuid moet de metro acht haltes aandoen, inclusief twee nieuwe haltes in Almere Pampus en IJburg en de nieuwe halte Diemen Sniep.

Na aansluiting op het Amsterdamse metronetwerk bij Diemen-Zuid loopt de IJmeerlijn dan verder via het bestaande metronet aan de zuid- en westkant van Amsterdam, eindigend op Isolatorweg.

Geschreven door