Ondernemers en vastgoedeigenaren Almere Buiten Centrum verenigen zich in een Bedrijveninvesteringszone

Om het centrum van Almere Buiten aantrekkelijker te maken voor bezoekers, toeristen, klanten en ondernemers verenigen zich ondernemers en vastgoedeigenaren zich in een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum van Almere Buiten.

De BIZ gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2022, voor een periode van 5 jaar. De ondernemers en vastgoedeigenaren richten deze zelf op en alle ondernemers en vastgoedeigenaren van het centrum van Almere Buiten nemen hieraan deel. 


Wethouder Hilde van Garderen: “Ik ben er trots op dat deze stap is genomen en ik juich het van harte toe. Met het instellen van een BIZ voor Almere Buiten Centrum wordt een belangrijke doelstelling van de Stedelijke Vernieuwingsagenda gerealiseerd. Door het combineren van de krachten en specialismen van de partners is er een brede kennis van het gebied aanwezig en is er op diverse manieren verbinding met de bewoners, bezoekers en ondernemers om zo gezamenlijk verder te bouwen aan een economisch en sociaalmaatschappelijk sterk centrum. Want Stedelijke Vernieuwing doe je nooit alleen!”


Draagvlak
Voordat de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Almere Buiten Centrum daadwerkelijk gerealiseerd kon worden, was er een draagvlakmeting nodig onder de ondernemers en vastgoedeigenaren in dit gebied. Deze draagvlakmeting is uitgevoerd in de periode 1 maart tot en met 31 maart 2022 en heeft geresulteerd in voldoende draagvlak. 
Wat is een BIZ?
Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen vijf jaar lang investeren in het aantrekkelijker, bekender en veiliger maken van hun gebied. Alle ondernemers en of vastgoedeigenaren binnen dit gebied betalen via vastgestelde tarieven mee aan gemeenschappelijke voorzieningen in dat gebied. BIZ Almere Buiten Centrum staat voor het bevorderen van een economisch vitaal en toekomstbestendig gebied en zet daarom in op de volgende punten:
•    Uitvoering te geven aan de eerder door betrokken stakeholders opgestelde Toekomstvisie Almere Buiten Centrum 2020 – 2030 in samenwerking met betrokken partners;
•    Het creëren en neerzetten van een onderscheidende identiteit en een herkenbaar profiel voor Almere Buiten Centrum, met als doel: meer bezoekers, langere verblijven, trotse Buitenaren en een florerend bedrijfsleven;
•    Streven naar en voorzien in een prettig verblijfsklimaat zodat bezoekers blij zijn, graag terugkomen en er langer verblijven;
•    Het realiseren van een sterke en professional organisatie met veel betrokkenheid en samenwerking. 

Geschreven door