Onderzoek onder Almeerders: Floriade slecht idee

Veruit de meeste Almeerders vinden het organiseren van de Floriade een slecht idee. Het zijn vooral jongeren tot 40 jaar die wel belangstelling voor het evenement hebben.

Het houden van de tuinbouwexpositie is volgens 71 procent van de inwoners een slecht of zelfs heel slecht plan. Ruim twintig procent vindt de attractie wel een goed idee. Dat zijn enkele uitkomsten van een enquête die het bedrijf Pro Public onder inwoners van Almere gehouden heeft.

Zestig procent van de Almeerders is niet van plan op de Floriade te gaan kijken. 24 Procent gaat dat zeker wel doen en elf procent misschien. Opvallend veel jongeren, maar ook 70-plussers zijn van plan een bezoek te brengen.

Aart Paardekooper van Pro Public is verrast dat het vooral jongeren zijn die willen gaan kijken: “Ik denk dat zij niet beïnvloed zijn door de ervaringen met vorige edities van de Floriade.” Paardekooper heeft het onderzoek in maart op eigen initiatief gehouden via een advertentie op Facebook.

De deelnemers die de Floriade een (heel) slecht idee vinden, noemen vooral de kosten ervan, het feit dat Almeerders daarvoor opdraaien en dat het voorgaande keren een mislukking was.

De geënquêteerden noemen het evenement “ouderwets” of “slecht voor de natuur”. Het financieel wanbeleid wordt genoemd naast het standpunt dat het geld beter voor iets anders besteed had kunnen worden.

Geschreven door