Patiënten geven Flevoziekenhuis rapportcijfer 8,1

Het Flevoziekenhuis krijgt van patiënten en bezoekers een ruime voldoende. Zij geven het rapportcijfer 8,1 voor gastvrijheid en snelle hulp.

Dat blijkt uit de eerste meningspeiling onder leden van de cliëntenraad. Kritiek hebben de respondenten op lange wachttijden bij sommige poli’s en ook vindt niet iedereen het ziekenhuis voldoende schoon.

In de communicatie gaat het op verschillende vlakken niet altijd goed. Tussen zorgverleners onderling, in de overdracht naar de huisarts maar ook naar patiënten. Zij worden niet altijd even goed geïnformeerd of er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met doven of slechthorenden.

Het ziekenhuis gaat nader onderzoek doen naar de gebrekkige communicatie tussen verschillende partijen.

Een belangrijk bezwaar van de deelnemers geldt de parkeersituatie bij het Flevoziekenhuis. Die klacht wordt doorgespeeld naar de raad van bestuur die dat met de gemeente zal bespreken.

Geschreven door