Update Flevoziekenhuis

Het aantal patiënten met een verdenking op coronabesmetting neemt toe. Op de Spoedeisende Eerste Hulp presenteren zich meer mensen met een vermoedelijke besmetting. Het Flevoziekenhuis heeft op dit moment (15.00 uur vandaag) 11 patiënten waarbij het coronavirus is vastgesteld. 9 patiënten hebben een verdenking op het coronavirus; zij zijn in afwachting van een testresultaat. Al deze patiënten worden in strikte isolatie behandeld. Het Flevoziekenhuis heeft afgelopen weekend een aantal patiënten opgenomen uit Noord-Brabant en Limburg.

Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 

De coördinatie, overplaatsing en spreiding van patiënten komt te liggen bij het in oprichting zijnde Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er is ook een landelijke distributie opgezet van persoonlijke beschermingsmiddelen. De verdeling naar de regio’s gebeurt daarna via de ROAZ Noord Holland Flevoland. Dit met als doel de capaciteit en het materiaal daar in te zetten waar dit het hardste nodig is. 

Goede en veilige zorg 

Er wordt in het Flevoziekenhuis hard gewerkt om goede en veilige zorg te blijven leveren. We kunnen de vraag vooralsnog goed aan. We zijn goed voorbereid op een eventuele verdere toename. De capaciteit van de covid verpleegafdeling wordt uitgebreid van 38 naar 57 bedden. Bij de ingang van de SEH is een portacabin geplaatst waar triage kan plaatsvinden, als de patiëntenstroom groter wordt. Er is dagelijks afstemming met onze zorgpartners en ziekenhuizen in de regio en met het landelijk coördinatiecentrum in oprichting. 

Huisartsenpost tijdelijk niet in Flevoziekenhuis

De Huisartsenpost is sinds vrijdag tijdelijk niet meer gevestigd in het Flevoziekenhuis. De gezondheidscentra Parkwijk en Oost zijn ingericht als tijdelijke locatie voor infectiezorg. Daar kunnen mensen met luchtwegklachten terecht die gezien moeten worden door de huisarts. Dat kan uitsluitend op afspraak. Medi-Mere Poort in Almere Poort is sinds donderdagavond ingericht als huisartsenpost voor patiënten die geen luchtwegklachten hebben. Voor een afspraak belt u gewoon naar uw eigen huisartsenpraktijk. Apotheek De Brug heeft dezelfde openingstijden als de hoofdingang van het Flevoziekenhuis en is geopend maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Aanbod materiaal 

We krijgen aanbod van diverse materialen waaronder mondkapjes, vuurwerkbrillen, etc. Dat is zeker welkom, maar we kunnen alleen materiaal gebruiken dat aan de kwaliteitseisen voldoet. Daarom verzoeken we iedereen die iets wil doneren of aanbieden eerst te mailen naar inkoopgebruikers@flevoziekenhuis.nl met een foto en de productcode. Het Flevoziekenhuis neemt contact met u op. 

Dringende oproep: houd u aan de regels! 

Het Flevoziekenhuis roept iedereen dringend op de landelijke maatregelen strikt na te leven: blijf thuis bij klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar! Bescherm uzelf en de mensen om u heen!

Geschreven door