Tegenvallend bezoekersaantal Floriade gaat Almere 34 mln extra kosten.

Terwijl de Floriade bloeit als nooit tevoren dreigt het evenement vroegtijdig de deuren te moeten sluiten. Alleen al op basis van een tussenstand moet er 34 mln euro bij en moet de BV bijlenen om niet failliet te gaan.

Het bezoekersaantal is dramatisch lager dan verwacht, sinds de opening nog maar 232.500 bezoekers. Dat is een derde deel van de prognose die nu naar 1,2 mln bezoekers naar beneden is bijgesteld. Hoe realistisch dit is blijft de vraag. Met maar 1/3 deel gerealiseerd van de prognose mag de Floriade al blij zijn dat 1 mln bezoekers gehaald wordt. Met een extra investering in marketing denkt het stadsbestuur toch 1,2 mln bezoekers te halen. De gemeente doet ook een beroep op provincie en rijk voor een extra bijdrage. Eerdere pogingen daartoe liepen op niets uit.

Het stadsbestuur wijt de oorzaak aan de slechte start bij de opening waarbij er veel kritiek kwam dat het park niet af was. Verder is het bestedingspatroon van de Nederlandse dagrecreant waar de Floriade op mikt na 2 jaar corona fors veranderd. Het maakt directeur Hans Bakker er niet geloofwaardiger op met zijn eerdere bericht dat het bezoekersaantal ’bevredigend’ was en de raad een scenario voorhield van ruim 3 mln bezoekers.

De vraag is of de raad weer bereid is extra geld bij te leggen zonder garantie dat hiermee de sluiting in oktober zonder verdere problemen gehaald wordt. De VVD maar ook de PvdA riepen voor de verkiezingen stoer dat er geen extra geld meer voor de Floriade komt. Met de Floriade nu halverwege zal blijken hoe hard dat nee is. Van de SP en PVV is hun standpunt bekend: niet meer geld en ook de PvdD heeft zich daar later bijgevoegd. Dat zou betekenen dat er geen meerderheid voor is en sluiting op korte termijn dreigt.

Ook is het een bom onder het nieuwe stadsbestuur in wording waarvan de formatie ver gevorderd is met de SP en de PvdD als nieuwe coalitiepartijen.

Geschreven door