Veel aarzelingen over extra kosten Floriade

De meeste fracties in de gemeenteraad lijken tandenknarsend in te stemmen met goedkeuring van de Programmarekening van de gemeente, ondanks de extra kosten van de Floriade. Ze realiseren zich dat nu stoppen met het evenement duurder is dan doorgaan.

Vooral de rechtse partijen weigeren opnieuw geld aan de Floriade toe te schuiven. Dat is wel een belangrijke voorwaarde voor het goedkeuren van de Programmarekening over 2021. Die moet over twee weken aan de Provincie worden aangeboden.

De gemeente is verplicht de tegenvaller van 34 miljoen ten laste van de uitgaven over vorig jaar te brengen. Het is dubieus of alsnog minder geld naar de Floriade kan gaan. Dat hangt sterk af van de bezoekersaantallen. De accountant van de gemeente zal een aantal van meer dan 820.000 waarschijnlijk niet accepteren en dreigt dan de rekening niet goed te keuren.

De organisatie van de Floriade mikt nu nog op 1,2 miljoen betalende bezoekers.

De raad zinspeelde donderdagavond op het direct stoppen van de Floriade. Volgens wethouder Lindenbergh van financiën zou dat veel financiële onzekerheden opleveren. Hij voorspelt dan ook jarenlange juridische kwesties over schadeclaims. Hij vindt doorgaan van de Floriade een minder onzeker scenario.

De gemeenteraad moet volgende week donderdag besluiten over de Programmarekening.

Geschreven door