Goed nieuws voor artrosepatiënten: start Netwerk Artrose Flevoland

Almeerse huisartsen, fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen van het Flevoziekenhuis hebben de handen ineengeslagen en werken vanaf 1 juli 2022 samen in het Netwerk Artrose Flevoland. Dit is goed nieuws voor patiënten met artrose aan heup en of knie.

Dankzij deze samenwerking start een patiënt met heup- en knieartrose met de juiste informatie en oefeningen. Voldoende bewegen en thuis oefenen met behulp van een speciaal ontwikkelde gratis app, de Patiënt Journey app, en zo nodig onder begeleiding van een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut is de basis van de behandeling. In veel gevallen nemen de klachten door het bewegen al voldoende af waardoor er geen verdere behandeling in het ziekenhuis nodig is. Via de app krijgt de patiënt informatie via video’s van de orthopedisch chirurg, huisarts en een fysiotherapeut.

Hoe werkt het?

Een patiënt met artroseklachten meldt zich bij de huisarts. De huisarts kan de patiënt vervolgens via een meekijkconsult, dat is een gezamenlijk spreekuur van de huisarts en de orthopedisch chirurg, direct aanmelden bij het Netwerk Artrose. De orthopedisch chirurg beoordeelt de verwijzing en bekijkt wat de beste volgende stap is. Meestal is dat thuis oefenen met behulp van de Patiënt Journey app. Dit kan eventueel samen met een speciaal daarvoor opgeleide fysio- of oefentherapeut. De patiënt ontvangt een unieke inlogcode voor het gebruik van de gratis app en kiest op https://netwerkartroseflevo.bnw.nl/ een deskundige fysiotherapeut in de buurt. De begeleiding door de fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering en gaat ten koste van het eigen risico. Worden de klachten na het doorlopen van het oefentraject toch niet minder? Dan is een bezoek aan de polikliniek Orthopedie van het Flevoziekenhuis de volgende stap.

Almere Durft

Het Netwerk Artrose Flevoland is onderdeel van het programma Almere Durft, waarbij Almeerse huisartsen en fysiotherapeuten en het Flevoziekenhuis samenwerken aan de Juiste zorg op de Juiste plek.

Geschreven door