Heerlijk wonen en leven in Haven | Column John van der Pauw

In Almere Haven is alles begonnen. De eerste woning, de eerste huisarts en de eerste gemeenschap. Wie uit Haven komt wil nergens anders meer wonen. Vreemd genoeg denken beleidsmakers heel anders over wonen en leven in Haven. Volgens de bewakers van het geluk van alle Almeerders is Almere Haven namelijk de het minst leefbare stadsdeel. Haven als poel des verderf.

Beleidsmakers kijken graag van achter hun bureau naar cijfers. Daar hebben ze voor geleerd. En tijdens die scholing is ze bijgebracht waar ze naar moeten kijken: de leefbaarheid. Leefbaarheid in cijfers kent zo’n honderd aspecten. Aspecten die de beroepsgroep valide heeft bevonden. Het resultaat is te vinden in de leefbaarometer.

Een paar jaar geleden ontstond wat deining over de metingen van de leefbaarometer. Alles wat afwijkt van de norm ‘witte Nederlander, met een baan en een ‘normale’ huur- of koopwoning’ bleek negatief te scoren in het instrument. Veel groen zorgt juist voor een positieve score bij de leefbaarometer.

Het aantal sociale huurwoningen en inwoners met een laag inkomen zijn ook onderdeel van de thermometer waarmee beleidsmakers de leefbaarheid van wijken bekijken. Dat komt mooi uit. In Haven staan veel sociale huurwoningen. Dankzij het rijksbeleid wonen daar veel Almeerders met een laag inkomen.

En daarom scoort de leefbaarheid van Almere Haven op die twee aspecten twee keer negatief. In vergelijking met de andere stadsdelen heeft Almere Haven meer betaalbare huurwoningen dan de rest van onze jonge stad. De ‘rode’ vlek van Almere Haven in de leefbaarometer was voor de beleidsambtenaren van Almere ‘herkenbaar’. Daarom moest De Laren er komen, daarom moesten er duurdere woningen bij komen in De Wierden.

Recent is de meter voor leefbaarheid geëvalueerd. Bent u benieuwd naar het effect van de nieuwe weging van 100 aspecten die voor u en voor mij duidelijk maken of Almer Haven ‘leefbaar’ is? Ik niet.

Vierendertig jaar geleden ben ik in Almere Haven komen wonen. In al die tijd heb ik niets gemerkt van de onleefbaarheid die beleidsambtenaren uit hun cijfers tevoorschijn toveren. Hoe zou het toch komen dat Havenaren, als ze noodgedwongen geëmigreerd zijn naar Stad of Buiten, dolgraag terug willen naar deze beleidsmatige poel van verderf? Toch niet omdat het in Almere Haven heerlijk wonen is met voldoende betaalbare huurwoningen?

Geschreven door